Зелена класна стая

Оцвети горски приятел

Изтегли темплейтите, принтирай ги и оцвети любимите си горски животни.

4 август 2021 в категория: Зелена класна стая

Пощенска банка и Mastercard® създадоха “Зелена класна стая“ на Витоша

Радина Кърджилова и Деян Донков активно се включиха в социално отговорната инициатива, която се проведе на територията на Природен парк “Витоша“.

19 юли 2021 в категория: Зелена класна стая

Язовец

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за язовеца.   Къде ще го срещнеш?   У нас се среща в цялата страна в широколистни и смесени гори, градини и паркове. Предпочита ландшафти с хълмист релеф и редуване на

Сокерица

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за сокерицата.   Къде ще я срещнеш?   В България обикновено се среща високо в планините.     Как ще я разпознаеш?   Сокерицата е средно голяма птица от семейство Вранови.

Обикновена череша

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за обикновената череша.   Как ще я разпознаеш?   Листопадно дърво, достигащо 35 м височина. Кората е лъскава, червеникавокафява и се отделя на тънки напречни ивици. Характерни за нея са

Мечка

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за мечката.   Къде ще я срещнеш?   В България се среща в Стара планина, Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.   Как ще я разпознаеш?   Мечката е най-големият

Кръсточовка

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за кръсточовката.   Къде ще я срещнеш?   Кръсточовката е непрелетна птица, която се среща в иглолистни гори във високите части на планините в България.     Как ще я

Киселица – дива ябълка

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за киселицата.   Как ще я разпознаеш?   Листопадно дърво с височина до 15 м. Кората е кафява до сиво-кафява, напукана. Понякога скъсените клонки завършват с бодли. Листата са последователно

Катерица

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за катерицата.   Къде ще я срещнеш?   Обитава цялата страна в широколистните и иглолистни гори, в градини, паркове, дори и в големите градове.   Как ще я разпознаеш?  

Източноевропейски таралеж

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за източноевропейския таралеж.   Къде ще го срещнеш?   У нас се среща из цялата страна, главно в по-ниските части.   Как ще го разпознаеш?   Насекомояден бозайник. Гърбът и