Зелена класна стая

Катерица

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за катерицата.   Къде ще я срещнеш?   Обитава цялата страна в широколистните и иглолистни гори, в градини, паркове, дори и в големите градове.   Как ще я разпознаеш?  

Източноевропейски таралеж

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за източноевропейския таралеж.   Къде ще го срещнеш?   У нас се среща из цялата страна, главно в по-ниските части.   Как ще го разпознаеш?   Насекомояден бозайник. Гърбът и

Дива свиня

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за дивата свиня.   Къде ще я срещнеш?   Разпространена е в цялата страна.   Как ще я разпознаеш?   Дивата свиня е чифтокопитно. Притежава набито, масивно тяло с клиновидна

Черна боровинка

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за черната боровинка.   Къде ще я срещнеш?   Расте по каменливи поляни субалпийския пояс, из иглолистни и широколистни гори и пасища над 1000 м н.в.   Как ще я

Малина

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за малината.   Къде ще я срещнеш?   Разпространена е в цялата страна до 2200 м н.в. Среща се по скални сипеи, сечища, пожарища, каменливи склонове, храсталаци и редки гори.

Обикновена леска

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за обикновената леска.   Къде ще я срещнеш?   Среща се повсеместно до 1800 м н.в. в долния и средния планински пояс. На места образува обширни храсталаци.   Как ще

Зимен дъб

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая! Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни. Сега ще научиш повече за зимния дъб. Къде ще го срещнеш? Среща се в Европа и Мала Азия. У нас е широко разпространен в планините и достига до 1600 м н.в. Как ще го разпознаеш? Зимният

Обикновен бук

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за обикновения бук.   Къде ще го срещнеш?   Широко разпространен е в Средна и Северна Европа. У нас се среща в средните части на планините.     Как ще

Обикновен смърч

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!   Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.   Сега ще научиш повече за обикновения смърч.   Къде ще го срещнеш?   Широко разпространен е в цяла Европа. Среща се във всички планини в България между 1000 и 2000 м н.в. Често достига