Зелени истории на открито

Доброволци от Пощенска банка засадиха 1300 нови фиданки в района на село Негован

Над 100 служители на компанията се включиха в инициативата, която е част от мащабния проект “Новата гора на София – 2“

Пощенска банка и Mastercard® облагородиха площадката над Драгалевския манастир на Витоша

Над 130 доброволци се превърнаха в пчелари за един ден като участваха в сглобяването на кошери, които малко по-късно бяха предоставени на пчелари от различни райони в страната

Запознай се с медоносните растения

Зелените истории имат нужда от своите зелени герои. Героите тук са: Дребнолистна липа, Офика, Обикновен нокът, Обикновен дрян и Обикновен глог.

Вековните дървета на Витоша

Зелените истории имат нужда от своите зелени герои. Героите тук са Обикновен бук, Планински ясен, Обикновен явор, Зимен дъб, Горун и Космат дъб.

Доброволци от Пощенска банка обновиха екопътека на Витоша

Проектът “Зелени истории на открито” е част от устойчивата екологична политика на финансовата институция и се реализира за втора поредна година.

14 септември 2020 в категория: Зелени истории на открито

Продължаваме да разказваме историите на нашите зелени герои

Кафява мечка (Ursus arctos)   Кафявата мечка често се описва като хищник с усилена нощна активност. Наблюдават се и сезонни изменения в теглото поради  зимния сън, който прекарват. Средното тегло при мъжките от 180 кг, а при женските – 135 кг. Мечките раждат за първи път на 4 – 8-годишна възраст със средна възраст в
14 септември 2020 в категория: Зелени истории на открито

Зелени истории на открито 2019 – видео

В първата Зелена история на открито дадохме глас на гората и избрахме да обновим екопътеката в Природен парк Витоша. В благородното начинание освен нашите колеги се включиха и Евгения и Ваня Джаферович.

Пощенска банка обнови екопътека на Витоша

Доброволци от Пощенска банка преобразиха изцяло горска пътека в местността Златните мостове на Витоша, заедно с екипа на Природния парк и със семейството на Ваня и Евгения Джаферович, които оцениха високо каузата и активно се включиха в нея. Инициативата „Зелени истории на открито“ е част от устойчивата екологична политика на компанията.