Интервюта

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на банката: Инвестираме в иновации и качествено обслужване

В унисон с политиката за развитие на новите мажоритарни собственици на банката реализираме нова ритейл стратегия, която съчетава иновации и специализация.

4 май 2015 в категория: Интервюта

Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка: Това е бизнес моделът на бъдещето

За Пощенска банка ангажиментите в сферата на социалната отговорност са част от мисията на банката.

6 април 2015 в категория: Интервюта

Петя Димитрова: Няма такова понятие като връх, защото винаги може да вървим още по-нагоре

Когато знаем какво искаме да постигнем, трябва да сме готови да работим за него, трябва да вложим цялата си енергия и да бъдем последователни в действията си.

10 март 2015 в категория: Интервюта

Петя Димитрова: Важно е да задаваш тенденциите на пазара

Инвестираме време и лична ангажираност за повишаване общото благосъстояние в страната.

6 март 2015 в категория: Интервюта

Ангел Матеев: Подкрепяме предприемачеството и иновативността на малкия бизнес

Земеделските ни заеми са търсени, набират скорост и новите продукти – овърдрафти за агроекология и кредити за животновъди.

6 март 2015 в категория: Интервюта

Дончо Донев, Пощенска банка: инвестиционното посредничество, което предлагаме, предоставя достъп до пазарите в цял свят

Основните инструменти, които пазарните участници в момента наблюдават и търгуват активно, са еврото, петролът и американските акции. Тези инструменти ще очертаят и основните тенденции на пазарите през настоящата година.

13 февруари 2015 в категория: Интервюта

Петя Димитрова, изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка: Бизнесът не се дели на дамски и мъжки

Утвърдените маршрути не водят до нови места. Като човек, а и като професионалист, обичам да бъда провокирана и да откривам новото всеки ден. Вярвам, че любознателността и креативността ни водят напред и това е философията, която следвам както в живота си, така и в своето бизнес ежедневие.

12 февруари 2015 в категория: Интервюта

Успешен модел на партньорство между бизнес, държава и НПО в полза на децата в България

Партньорството на Пощенска банка и УНИЦЕФ е “Най-добрата дарителска програма” за 2014 г. Наградата е от Българския дарителски форум и бе връчена на 13 ноември лично от Президента на България.

12 февруари 2015 в категория: Интервюта

Ценовата война е история, днес банките се конкурират за качество на услугите

Петя Димитрова, Главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, пред сп. Forbes

13 януари 2015 в категория: Интервюта