Напредък

FacebookTwitterLinkedInEmail

Доклад за напредъка на Пощенска банка в отговор на Принципите за отговорно банкиране на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI)

 

Download (PDF, Unknown)

 

Report on Postbank progress against the UNEP FI Principles for responsible banking

 

Download (PDF, Unknown)