Напредък

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Втори доклад за напредъка на Пощенска банка в отговор на Принципите за отговорно банкиране на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI)

 

Download (PDF, Unknown)

 

UNEP FI Principles for Responsible Banking: 2-nd year progress report of Postbank Bulgaria

 

Download (PDF, Unknown)

 

Доклад за напредъка на Пощенска банка в отговор на Принципите за отговорно банкиране на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI)

 

Download (PDF, Unknown)

 

Report on Postbank progress against the UNEP FI Principles for responsible banking

 

Download (PDF, Unknown)