Ангел Матеев: Ръстът в корпоративното кредитиране остава при големите фирми

FacebookTwitterLinkedInEmail

март 2013 г. | сп. Enterprise

AngelMateevсп. Enterprise_март 2013 г.

Банките са в сериозна конкуренция за “добри проекти”, катализатор е европейското финансиране, смята Ангел Матеев, началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка

Ангел Матеев е началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка, където работи от 9 години. Банковата си кариера започва преди 12 години в Прокредит банк, където заема различни мениджърски позиции. Завършил е магистратура по макроикономика в СУ “Свети Климент Охридски”. Женен, с 3 деца.

Г-н Матеев, макар и компаниите да продължават да изпитват проблеми с финансирането на дейността си, през 2012 г. проучвания показват осезаем ръст на корпоративното кредитиране. Важи ли тази тенденция и за МСП и какви са прогнозите ви за 2013 г.?

Факт е, че през 2012 г. имаше доста съществен ръст на кредитите за бизнеса. За съжаление, по-детайлен анализ показва, че големият скок, който надвишава 1.5 млрд. лв., е при големите и средни корпоративни клиенти. Ако направим  разрез на по-малките кредити до 500 хил. лева, виждаме, че ръстът е почти нулев.
Относно 2013 г. съм умерен оптимист и очаквам ръст на кредитите за малък бизнес. Причините са две – на  първо място се очаква ускорено усвояване на еврофондовете и на второ – по-висок ръст на БВП.

Означава ли това, че самите компании продължават да са предпазливи, що се отнася до банковото кредитиране?

Естествено, в следствие от кризата всички фирми станаха по-предпазливи. Все пак, и в тежката икономическа ситуация имаме фирми, които увеличават оборотите си и правят инвестиции. По време на криза често възникват и възможности за сключване на изгодни сделки, като например закупуване на оборудване или производствени обекти на занижени цени. Най-често апетит за инвестиции наблюдаваме тогава, когато има спечелен европроект със съответната грантова схема.

Множество компании, особено МСП, изпитват затруднения при обезпечаването и осигуряването на оборотни средства за изпълнение на своите европроекти, което обрича инициативите им на неуспех. До каква степен и при какви условия банките могат дадат адекватен отговор на този проблем?

Тук трябва да отбележим, че в момента конкуренцията в банковата сфера е много голяма, дори по-изострена от периода преди кризата, тъй като търсенето на кредити е на доста по-ниски нива. Така че ако имаме един добър проект, то банките се надпреварват да го финансират. За тази цел той трябва да отговаря на няколко условия.
Първо, проектът трябва да бъде ясно разписан като общ размер на инвестицията и самоучастие на самата фирма. Второ, важно е да се види самата икономическа изгода от инициативата, т.е. за колко време вложението ще се възвърне. И трето, от ключово значение е самият мениджър на фирмата – дали той има необходимият опит, и дали инвестицията съответства на размера на неговия бизнес.
Ако пък фирмата не разполага с изискваните обезпечения, на помощ идват различни гаранционни схеми. Например Пощенска банка подписа договор с Националния гаранционен фонд за осъществяване на дейността по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони. Подобни инициативи целят именно банките да бъдат по-гъвкави в изискванията си към бенефициентите.

Има ли приоритетни сектори, които са по-атрактивни за банките?

Мога да споделя, че във всеки един икономически сектор има фирми, които са успели да подобрят своята ефективност, да увеличат своите печалби, да излязат на нови пазари или да предложат нови по – качествени продукти. Ние нямаме любими сектори, нямаме концентрация на кредитната си дейност в определени сектори или региони.
В момента добре представящи се сектори са експортно ориентирани фирми, които произвеждат суровини, материали, машини, оборудване и изнасят своята продукция или услуги. Мисля, че и секторът туризъм се представя добре, дори през 2012 година има ръст на броя на туристите и приходите вероятно ще са на нивото от миналата година или малко по-високи. Агро секторът също е в отлична форма.
Традиционно добри наши клиенти са и свободните професии – лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси и др.
Ето защо мога да кажа, че банката е ориентирана към всички сегменти на българския бизнес и сме готови да станем партньори на всяка добра фирма.