Postbank Next

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка  в партньорство с Националната търговско – банкова гимназия в София  се ангажира да стане ментор на една от учебните банки за учебната 2015/2016 г. Като активно ангажирана в сферата на корпоративната социална отговорност  в оспорвано  презентационно състезание банката избра една от 6-те тренировачни банки и й даде името Postbank Next. Експерти от Банката от различни звена станаха техни ментори и помогнаха с опита си на следващото поколение банкери. В резултат на положените усилия, учебна банка Postbank Next заслужено спечели първа награда на седемнадесетия традиционен панаир, който Националната търговско-банкова гимназия организира. Екипът на Postbank Next инвестира много знания и енергия в оспорваното състезание