Интервю с Борислав Попов, началник управление “Стратегическо развитие индивидуално банкиране” в Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Интервю с Борислав Попов, началник управление “Стратегическо развитие индивидуално банкиране” в Пощенска банка: Какво прави заемите за магистърска степен по бизнес администрация привлекателни?

 

PrepAdviser, 29 август 2019 г.

 

През август 2019 г. PrepAdviser се срещна с Борислав Попов, началник управление “Стратегическо развитие индивидуално банкиране” в Пощенска банка, за да обсъди стойността на заемите, отпускани за професионалисти, интересуващи се от глобално бизнес образование.

 

Наскоро Пощенска банка започна да предлага уникалния за българския пазар целеви потребителски заем за бизнес образование в чужбина. Заемът може да се използва за плащане на учебни такси за различни програми като MBA (магистърска степен по “Бизнес администрация”), EMBA (магистърска степен по “Бизнес администрация” за висши мениджъри), Advanced management (“Мениджмънт” за висши мениджъри) и други. Открийте повече за ползите от целеви кредит за бизнес обучения, за да можете да изберете най-ефективната стратегия за финансиране на обучението Ви.

Как ви хрумна идеята да създадете такъв продукт?

В днешно време все повече хора търсят качествено образование с цел разширяване на техните познания, квалификации и кариерни възможности. Тази тенденция доведе до увеличаващ се интерес от страна на студенти, които имат нужда да финансират своето бизнес образование и планове за професионално развитие. Както знаем, този тип програми са скъпи и понякога е трудно на студентите да намерят начин да платят учебните такси със собствени средства. Целта на Пощенска банка е да подкрепи потребителите в реализирането на техните амбиции и да им предложи финансови решения, съобразени с техните нужди. Затова създадохме специален кредитен продукт, който да отговаря на всички финансови нужди, отнасящи се до бизнес обученията.

Подкрепя ли Пощенска банка своите служители в бизнес образованието и обучението по мениджмънт по някакъв начин, като част от стратегията си за обучение и развитие в областта на човешките ресурси?

Знаем, че най-ценният актив на една компания са служителите ѝ. Вярваме, че нашите служители са нашето бъдеще и активно инвестираме в тяхното по-нататъшно професионално квалифициране чрез различни образователни програми и специализирани вътрешни обучения, самостоятелни онлайн курсове и други.

По какво се различават заемите за бизнес обучение от гарантираните от държавата заеми за обучение в България?

Гарантираният от държавата образователен заем в България покрива редовна форма на обучение в акредитирани български университети. Той предоставя финансиране само за висше образование. Държавната програма е по-подходяща за ученици, които наскоро са завършили училище. За разлика от нея, нашият продукт е идеален за хора с управленски опит, които се интересуват от по-нататъшно развитие на професионалната си кариера. Те могат да получат финансиране за програми за висше образование или професионални програми за бизнес квалификация, които се предлагат от университетите по света. Конкретните параметри на продукта, като ценови условия, гратисен период и други, също са различни.

По какво се различават заемите за бизнес образование от потребителските или ипотечни заеми?

Като продукт, специално създаден за финансиране на бизнес образование, той предлага по-добри условия на клиентите в сравнение с обикновения потребителски заем. Характеристиките му включват: гъвкаво отпускане на заема, облекчени възможности за изплащане по време на обучението, по-ниска лихва и такса за кандидатстване. Освен това банката превежда съответната сума директно по сметката на университета, като прави и допълнителна отстъпка от таксата за международен превод. Не се изисква допълнително обезпечение като ипотека, паричен депозит или друго.

Може ли заемите да се използват за MBA и EMBA по целия свят, или са ограничени до бизнес университети в конкретни региони?

Потребителският ни заем за бизнес образование може да се използва за финансирането на MBA, EMBA, както и други бизнес програми от целия свят.

Студентите, обучаващи се в MBA могат да финансират обучението като използват различни източници – възнаграждения, спестявания, стипендии, спонсориране от работодател, и др. Какво е предимството да се използва банков заем в подкрепа на финансовата им стратегия?

Основното предимство на банковия заем е, че исканото финансиране може да се получи бързо и лесно, при много изгодни условия. Дори когато студентите имат свои спестявания, банковият заем пак е добър вариант, защото им дава свободата да запазят спестяванията си и да покрият неочаквани разходи или други инициативи. Финансирането на MBA е добра инвестиция за тези мениджъри, които искат да успеят в силно конкурентна и бързо променяща се глобална бизнес среда.

Какъв тип разходи покрива заемът – учебни такси, пътнически, издръжка, учебни материали, учебни пътувания в чужбина и др.?

Заемът покрива сумата, необходима за плащането на учебните такси, и предоставя допълнителна сума, която е достатъчна, за да покрие разходите за пътуване и издръжка – в зависимост от нуждите на клиента.

В кой момент бъдещите магистри по “Бизнес администрация” могат да кандидатстват за заем за бизнес образование? Трябва ли първо да бъдат приети или могат да кандидатстват за заема преди това, за да могат да планират бюджета си и калибъра на магистърската програмата по “Бизнес администрация”, която да изберат?

Стремим се да предоставяме най-доброто клиентско преживяване, затова даваме на клиентите възможност да кандидатстват за предварително одобрение на заема. Ако вече са били приети в бизнес училище, могат да кандидатстват за заема и да получат одобрение в рамките на няколко часа. При отпускането на заема клиентът трябва да предостави на банката официално писмо за приемането му и подписано споразумение за обучение. По този начин финансирането се одобрява предварително и клиентът има възможност да избере най-подходящата образователна програма.

Има ли разлика между условията на заема в зависимост от вида на бизнес образователната програма и формата – редовна, едно- или двугодишна MBA програма, задочна форма, EMBA програма?

Няма разлики в условията по заема независимо от вида или формата на бизнес програмата. Единствено гратисният период зависи от продължителността на обучението.

Борислав Попов е началник управление “Стратегическо развитие индивидуално банкиране” в Пощенска банка. Има над 20-годишен опит в банкирането, магистърска степен по “Финанси” с банков профил от Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, както и магистърска степен по “Бизнес администрация” за висши мениджъри от COTRUGLI Business School.

 

English text could be read here: https://prepadviser.com/makes-mba-loans-attractive-interview/