Двуцифрен ръст на жилищното кредитиране отчита Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

До 6 години по-бързо изплащане на задълженията предлага финансовата институция

Въпреки общия спад на пазара и промените в законодателството по отношение на ипотечното кредитиране, Пощенска банка отчита двуцифрен ръст на продажбите на жилищни кредити за деветмесечието на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г.

По данни на финансовата институция ипотечният бизнес е фокусиран в петте най-големи града, тъй като там пазарът на недвижими имоти е по-оживен и продажните цени са по-високи. Над 50% от всички новоотпуснати ипотечни кредити към края на септември 2014 г. са в Софийския регион. Най-активните кредитополучатели са на възраст между 25 и 45 години. Наблюдава се тенденция за все по-голямо нарастване на собствените инвестиции на клиентите при покупка на жилище, което определя и по-ниския процент на банковото участие при финансирането на сделки с имоти. По данни на Пощенска банка този процент към момента е средно 67%, докато в предкризисния период – 2007 г., банките са финансирали близо 90% от покупката на жилище.
Пощенска банка отчита и тенденция за промяна в нагласите на потребителите. Те са все по-добре запознати с предлаганите от банките условия и очакват да получат не само изгодно ценово предложение, но и продукти, които им носят добавена стойност. Това важи и за сегмента на жилищното кредитиране, който до скоро се считаше за много консервативен. Потребителите приемат положително новаторските решения, които им дават повече гъвкавост и контрол върху кредита. Успешен пример за това е иновативният “Спестовен жилищен кредит”, който банката предложи за първи път в България през 2013 г. Водещо преимущество на продукта е възможността за автоматично намаляване на лихвата в зависимост от размера на средствата, вложени от клиента в Банката.
Благодарение на автоматичните отстъпки от лихвата по “Спестовен жилищен кредит” клиентите могат да изплатят дома си до 6 години по-бързо. По-късият срок на изплащане е търсен от почти всеки клиент, защото българските потребители предпочитат бързо да се освобождават от финансовите си задължения. Предимството на този иновативен кредит е, че скъсяването на срока се постига, без да се налага увеличение в размера на месечните вноски и без да се правят допълнителни плащания. Чрез по-бързото изплащане на кредита потребителите спестяват и време и пари.
До края на 2014 г. Пощенска банка предлага и по-атрактивни нива по лихвите на “Спестовен жилищен кредит”. В зависимост от размера на средствата на клиента в банката лихвата ще намалява до 5.59%. Както и досега, клиентите ще могат да разполагат със спестяванията си свободно и да получават приходи от лихви по тях. Дори и да нямат вложения в банката, кредитополучателите ще се възползват от изключително изгодна първоначална лихва от 6.19%, която автоматично ще започне да намалява в зависимост от размера на средствата им в банката.
“Нашият анализ на пазара показва, че българските потребители държат да имат контрол върху лихвата по кредита си и да разчитат на своите собствени средства. Това ни провокира още преди година да отговорим на очакванията на клиентите, като представихме иновативния “Спестовен жилищен кредит”. Той дава възможност на кредитополучателите да спестят време и пари, като намалят месечните си вноски или като автоматично съкратят срока на кредита си”, коментира Румен Радушев, началник управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка.