Вселена от възможности - 2

Проект “Robo future”

Проектът “Robo future” е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Да рециклираме заедно!”

Проектът “Да рециклираме заедно!” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Обръщаме поглед към децата на село”

Проектът “Обръщаме поглед към децата на село” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Бъди общественополезен и се грижи за околната среда”

Проектът “Бъди общественополезен и се грижи за околната среда” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Гора-Вода-Живот-Парк “Бежана””

Проектът “Гора-Вода-Живот-Парк “Бежана” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Да построим по-слънчево бъдеще”

Проектът “Да построим по-слънчево бъдеще” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Див живот – добротворци в опазване на сухоземни костенурки”

Проектът “Див живот – добротворци в опазване на сухоземни костенурки” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Производство на биоразградима посуда и хранителни продукти от остатъчен материал”

Проектът “Производство на биоразградима посуда и хранителни продукти от остатъчен материал” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Пъстра вълна”

Проектът “Пъстра вълна” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Социално предприятие Бримки”

Проектът “Социално предприятие Бримки” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2