Вселена от възможности - 2

Проект “Български език в игри“

Проектът “Български език в игри“ е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Беседи от учителя Петър Дънов”

Проектът “Беседи от учителя Петър Дънов” е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Безплатен онлайн курс по биология за кандидат-студенти”

Проектът “Безплатен онлайн курс по биология за кандидат-студенти” е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “No-Brainer: играта, която ни учи как да учим”

Проектът “No-Brainer: играта, която ни учи как да учим” е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Robo future”

Проектът “Robo future” е един от 30-те финалисти в категория “Образование”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Да рециклираме заедно!”

Проектът “Да рециклираме заедно!” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Обръщаме поглед към децата на село”

Проектът “Обръщаме поглед към децата на село” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Бъди общественополезен и се грижи за околната среда”

Проектът “Бъди общественополезен и се грижи за околната среда” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Гора-Вода-Живот-Парк “Бежана””

Проектът “Гора-Вода-Живот-Парк “Бежана” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2

Проект “Да построим по-слънчево бъдеще”

Проектът “Да построим по-слънчево бъдеще” е един от 30-те финалисти в категория “Зелени проекти”.

2 септември 2022 в категория: Вселена от възможности - 2