Дарителски инициативи

Доброволчески дни

Всяка година служителите на банката участват и в “Доброволческите дни”, организирани от Американската търговска камара и фондация “Помощ за благотворителността в България”.

Кристално чисто Панчарево

С проекта банката поема ангажимент да се грижи за чистотата и облагородяването на района на Панчаревското езеро.

10 май 2013 в категория: Зелени инициативи

“Мениджър за един ден”

Банката участва ежегодно и в инициативата “Мениджър за един ден” на Junior Achievement България.

The NO project

The NO project е независима инициатива, която цели създаване на информираност и критично мнение по проблема с трафика на хора. Пощенска банка реализира проекта в България като част от цялостната си политика за корпоративна социална отговорност и с това за пореден път доказва своята непрестанна ангажираност към младите хора у нас.

В подкрепа на деца и възрастни в неравностойно положение

Пощенска банка си партнира и подкрепя следните организации – фондация “Социален консултативен център – гр. Самоков”, сдружение с нестопанска цел “Прегърни ме” и сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за деца с увреждания”.

Зелен борд

Целта на програмата е да повишава информираността по теми, свързани с опазването на околната среда, но и да набелязва областите за екологично подобрение и да предлага мерки в тази насока на ръководството на банката.

1 февруари 2013 в категория: Зелени инициативи