Зелени инициативи

Кристално чисто Панчарево

С проекта банката поема ангажимент да се грижи за чистотата и облагородяването на района на Панчаревското езеро.

10 май 2013 в категория: Зелени инициативи

Зелен борд

Целта на програмата е да повишава информираността по теми, свързани с опазването на околната среда, но и да набелязва областите за екологично подобрение и да предлага мерки в тази насока на ръководството на банката.

1 февруари 2013 в категория: Зелени инициативи