2011 година

FacebookTwitterLinkedInEmail

2011 година

“Най-добър финансов продукт на годината” и “Награда за иновативност и качество” за виртуалната MasterCard, Фондация “Банки, инвестиции, пари”

“Най-добра дарителска програма” за “Силен старт с Пощенска банка”, Българския дарителски форум

“Най-добра банка попечител за чуждестранни и местни институционални клиенти”, Global Custodian

“Най-добра банка в туризма”, БХРА