2008 година

FacebookTwitterLinkedInEmail

2008 година

“Инвеститор в околната среда” за проекта “Кристално чисто Панчарево”, Български форум на бизнес лидерите

Награда “Финансов продукт на годината” на “Банки, инвестиции, пари” за спестовна сметка “Мега”