Язовец

FacebookTwitterLinkedInEmail

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!
 

Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.
 

Сега ще научиш повече за язовеца.
 

Къде ще го срещнеш?
 

У нас се среща в цялата страна в широколистни и смесени гори, градини и паркове. Предпочита ландшафти с хълмист релеф и редуване на гори с пасища и други открити площи.
 

Как ще го разпознаеш?
 

Лесно разпознаваем хищник с черни и бели ивици на главата.
 

Храна и особености
 

Язовецът е предимно нощно животно. Има добре развито обоняние, остър слух и слабо зрение, приспособено към полумрак. Той е всеяден, консумира предимно червеи, насекоми, жаби, дребни бозайници, охлюви, корени и плодове.
 
 

Любопитно!
 

Стъпките на язовците силно напомнят на стъпките на мечката, но са значително по-малки. Живее на групи (кланове) от 5-10 индивида, доминирани от възрастен мъжки.

 

Yazovets_Internal news_MC