Юробанк Груп бе основен спонсор на форума на “Юромъни” във Виена

FacebookTwitterLinkedInEmail

Юробанк Груп бе сред основните спонсори на Юромъни форума за Централна и Източна Европа, който се проведе във Виена на 14 и 15 януари 2014 г.

С повече от 1200 делегати от цяла Европа, тазгодишната конференция събра на едно място елита на региона. Финансовите министри на редица страни от Централна и Източна Европа (СЦИЕ), ръководителите на международни финансови институции, управителите на централните банки в региона, бизнес лидери, инвеститори, международни финансисти и водещи коментатори от международни медии дискутираха бизнес и финансовите въпроси на дневен ред през настоящата година.

Делегацията на Юробанк Груп, ръководена от Антъни Хасиотис, ръководител на дирекция Международни дейности на Юробанк Груп, съставляваше повече от 30 представители на ръководния мениджмънт в Гърция и представителствата в другите страни, както и ключови корпоративни клиенти и журналисти от България, Румъния, Сърбия и Кипър.

Водещите лектори на събитието бяха Евалд Новотни, управител на Националната банка на Австрия и Ерик Берглоф, главен икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР). Основната тема на форума бе как монетарната политика на Европейската централна банка се отразява върху икономиките на страните от Централна и Източна Европа, ефектите от предстоящия Европейски банков съюз за регионалния банков сектор и в кои сферите се очаква растеж за СЦИЕ в близко бъдеще.

Икономическият растеж и неговите двигатели за различните пазари, инвестиционната диверсификация и конкурентните предимства на СЦИЕ бяха широко анализирани и обсъждани по време на двудневната конференция във Виена, където преобладаваше споделен оптимистичен дух.

По време на Юромъни конференцията във Виена, Юробанк организира семинар на тема: “Рестартиране на двигателя на растежа в Централна и Източна Европа”, по време на който участниците изследваха източниците за икономически растеж в СЦИЕ, сред които – усвояването на евро фондовете, ролята на международните финансови институции, сферите на реформи, в които е нужен по-значим прогрес, финансовия сектор, с оглед предстоящия икономически и монетарен банков съюз, както и необходимостта от засилване на регионалното икономическо сътрудничество.

Най-значим интерес сред делегатите имаше семинара, ръководен от г-н Теодор Каракасис, съветник към дирекция Международни дейности, Юробанк Груп. Говорители в тази сесия бяха проф. Гикас Хардувелис, главен икономист на Юробанк Груп, г-жа Пироска Наги, директор Национални стратегии и политики към ЕБВР, г-н Кристиян Попа, заместник-управител на Националната банка на Румъния, г-жа Дебора Револтела, директор на икономическия отдел на Европейската инвестиционна банка и г-н Никола Тесейман, управляващ директор “Финансови институции” към ЕБВР.

Банкирането в региона и начина, по който то да се извършва с цел подпомагане на икономическия растеж на СЦИЕ, бе основният дискутиран въпрос в рамките на “Юромъни” панела “Банкирането в Централна и Източна Европа: нови модели”. В обсъжданията по темата се включи г-н Антъни Хасиотис, като представител на Юробанк Груп, наред с експертите от Standard & Poor’s, Сити, Уникредит, Raiffeisen Bank International и руската Sberbank.

Икономическите перспективи за региона бяха обсъждани в панела “С поглед към 2025” с участието на проф. Гикас Хардувелис, главен икономист и ръководител на Икономически изследвания на Юробанк Груп. В рамките на обсъжданията бе дискутирана конкурентоспособността на региона, политиката за международно координиране и възстановяването на растежа в областта.

Юробанк Груп е основен спонсор на “Юромъни форума за Централна и Източна Европа” за осма поредна година, което отново подчертава ролята й на водеща банкова институция в Централна и Източна Европа.