Югозападният регион е най-динамично развиващият се в страната

FacebookTwitterLinkedInEmail

Югозападният регион е най-динамично развиващият се в страната, стана ясно по време на организираната от Пощенска банка конференция в подкрепа на местния бизнес в Дупница. Събитието се проведе на 27 януари под мотото “Пощенска банка среща бизнеса”. Поканени да присъстват бяха мениджъри на малки и средни компании, клиенти и партньори на банката.

“В национален план е отбелязан ръст на новоотпуснатите жилищни и бизнес кредити – с 8-9% средногодишно към ноември, докато при новите потребителски кредити се наблюдава леко свиване на пазара. Спадът на цените на петрола ще доведе до спестяване на около 1.3% от домакинските бюджети – средства, които могат да бъдат похарчени за друго, спестени или инвестирани”, заяви икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch. Като специален гост-лектор на конференцията, той направи преглед на ключовите индикатори за българската икономика и развитията във водещите сектори и акцентира върху показателите за динамиката на индустриите, заетостта и инвестициите в Дупница и региона.

“Положителен знак за региона е нарастването на оборотите на фирмите за периода 2009 – 2014 г., като отбелязаният ръст е в размер на 31%. Югозападен регион е по-динамично развиващ се и по-богат от над 74 подобни региони в страни като Испания, Италия, Португалия и дори доста от страните в Източна Европа. Това сравнение ни дава представа, че не сме, както се твърди, най-бедните в Европа”, допълни Лъчезар Богданов.

Според данни на НСИ в град Дупница работят над 40% от наетите, като в област Кюстендил те са над 30 хиляди или 1.4% от общата заетост в страната, а в област Благоевград – над 88 хиляди или 3.9% от всички работни позиции в страната. Областта заема водещи позиции в няколко индустриални производства, сред които обработка на кожи и производство на кожени изделия, производство на електрически съоръжения, ремонт и инсталиране на машини и оборудване. През последните години се наблюдава положителна тенденция за нарастване на инвестиционната активност в областта, която достига 165 млн. лв. през 2014 г., но въпреки това остава все още под върховите равнища от 2008 г.

На фона на очакванията за развитието на региона в отворена дискусия с Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка, представителите на бизнеса обсъдиха полезни аспекти от партньорската работа с банките. Г-н Матеев представи актуален анализ на бизнес средата в региона, иновативните продукти и услуги на Пощенска банка за предприемачи и даде насоки за улесняване процесите на фирмено финансиране.

Пощенска банка е петата най-голяма банка в страната – с над 23 години успешна история и активи в размер на над 6 млрд. лева. Общият брой на клиентите на финансовата институция е над 1.5 млн., като обслужваните в областта надхвърлят 16 000 индивидуални клиенти и фирми.