Часът на Земята 2013

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка се включва в кампанията на международната природозащитна организация WWF “Часът на Земята 2013″. На 23 март, между 20.30 и 21.30 ч., банката ще изгаси фасадното осветление на централната си сграда на бул. “Околовръстен път” №260 в София. По този начин екипът на финансовата институция ще направи символичен жест на съпричастност към промените в климата и ще демонстрира волята си за предприемане на конкретни действия за преодоляването им.

Екипът на Пощенска банка е ангажиран с опазването на околната среда и икономичното разходване на природните ресурси. Още от 2008 г. в рамките на банката работи Зелен борд от доброволци, които са загрижени за природата и подкрепят зелената кауза.

През 2011 г. в Пощенска банка започва работа звено “Околна среда и устойчиво развитие”, чиято основна отговорност е реализирането на всички аспекти на Зелената политика на финансовата институция. Основен елемент в дейността на звеното е разработването на процедура за управление на екологичния риск в процеса на одобрение и наблюдение на кредити. Основна част от работата на звеното е и оптимизирането на потреблението на ресурси – енергия, вода, хартия и консумативи. В обектите на банката е внедрен и системен подход за измерване на енергийното потребление, който изчислява общия разход в киловатчаса и го трансформира в емисии въглероден двуокис. Въз основа на тази информация организацията извършва технически подобрения, за да постигне по-ниско потребление.

“Часът на Земята” се провежда за първи път през 2007 г. в Австралия. Тогава в рамките на един час хората изразяват своята воля за по-устойчиво бъдеще, като загасят осветлението в домовете си. В рамките на шейсет минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници.

През следващите години “Часът на Земята” се превръща в една от най-мащабните световни инициативи за борба с климатичните промени. През 2012 г. в кампанията се включват повече от 7000 града в 152 страни по света.