Ценовата война е история, днес банките се конкурират за качество на услугите

FacebookTwitterLinkedInEmail

Януари 2015 | сп. Forbes

 

Как оценявате изминалата 2014 г. за Банковата сфера?

2014 г. беше динамична, с много предизвикателства, възходи и спадове и бавно възстановяване на икономиката и преодоляване на последиците от кризата. Така дългоочакваното съживяване на пазара не се случи нито в мащабите, нито със скоростта, с която всички виха искали. Но положителното е, че банките, и в частност Пощенска банка, подобряват развитието на своите планове за бизнеса и респективно повишаване на потреблението и развитието на националната ни икономика.
Независимо от случая КТБ банковата система е и остава стабилна и успешно премина стрес теста, на който беше поставена от всички страни. Стана ясно, че КТБ е изолиран случай и нищо от черните сценарии, които много хора чертаеха, не се случи. Беше показано, че банковата система е стабилна, добре капитализирана, с добра ликвидност и потенциал за развитие. Доказателство за това е и продължаващото увеличаване на депозитите на граждани и фирми. Необходими са повече парични стимули, така че паричната политика да помогне на пазарите, поради което виждаме как ЕЦБ продължава да изкупува активи на банките – необезпечени с активи и покрити облигации. Очаква се от тези мерки да се повлияе инфлацията и съответно реалната икономика. Кредитното предлагане трябва да има стимули като търсенето нараства и същевременно лихвените нива да се повлияят положително.

Къде е най-голяма конкуренцията сред банките – на ниво цени, нови услуги и продукти или задържане и удовлетвореност на клиентите?

Банките оставиха в историята ценовата война. Ако преди кризата се предлагаха едни и същи продукти на различни цени, сега конкуренцията е на ниво качество на продуктите и услугите. Няма да се уморя да повтарям, че клиентите очакват от нас да сме гъвкави, да разбираме проблемите им, да сме техен партньор в бизнеса и индивидуалните им нужди. Ако те са добре, и ние ще сме добре. Вървим и се развиваме заедно. Всеки клиент ни е важен. Искаме лоялните ни клиенти да са доволни, защото тяхната препоръка значи повече, отколкото всяка друга реклама. Човек не си избира лесно банка. Общото между финансирането и депозирането е доверието на клиента в банката и в хората, които го обслужват. Затова държим и инвестираме в това да сме партньори на нашите клиенти – за персонално банкиране, жилищни и потребителски кредити, бизнес кредитиране. Нашите експерти са обучени да познават променящата се нормативна база в България, за правят актуален анализ на пазара, на който работят, да дават на клиентите най-компетентните съвети и бизнес решения.

Кои са трите фактора, отговорни за успеха на Пощенска Банка?

Като банкер аз се ръководя от цифрите, те са най-видимата част от нашата работа и показват доколко решенията, които взимаме, са правилни и доколко посоката, която сме избрали, е добра за нас и клиентите ни. Пощенска банка е 23 години на българския пазар и се развива динамично. Горда съм да кажа, че сме сред най-големите банки в България, с активи над в млрд. лв. Одобрените от нас кредити в размер на 4.5 млрд. лв. свидетелстват за подкрепата, която оказваме на българския бизнес и икономиката като цяло. Паралелно с това отчитаме двуцифрен ръст на жилищното кредитиране за първото деветмесечие на 2014 г., доказателство за подкрепата ни към домакинствата в реализиране на мечтата им за нов дом. Размерът на депозитите над 5 млрд. лв. свидетелства за традиционно високото доверие, което клиентите ни гласуват. Тази резултати са дело на целия ни екип и знам на какво се дължат – на постоянния ни стремеж да създаваме нови продукти. Много често това носи своя риск, но ние изследваме и инвестираме значителни средства да познаваме пазара и да знаем какво искат потребителите. Само ще спомена тук като пример иновативния за пазара “Спестовен жилищен кредит”, който пуснахме през 2013 г. От тази година предлагаме и още една нова функционалност на кредитните ни карти – плащане на вноски. Искаме да сме новатори и в услугите – развиваме много бързо и адекватно електронното ни банкиране, онлайн заявките за различни продукти. И не на последно място – въвеждаме нови IT технологии.

На кого са длъжници банките – на акционерите си, на лоялните си клиенти или на обществото?

Аз бих перифразирала въпроса и смятам, че правилният израз е, че банките трябва да бъдат отговорни към своите клиенти, акционери, служители и обществото като цяло, тъй като нашият бизнес се гради на взаимното доверие. Ние в Пощенска банка изградихме стройна и ефективна структура, която успешно се конкурира в новата реалност. Правим всичко възможно на ежедневна база да печелим доверието на клиентите си. Разбира се, никога не забравяме и нашите ангажименти към обществото, в което живеем, и цялата ни програма за корпоративна социална отговорност, смятаме, е насочена в посока да инвестираме в устойчивото развитие на обществото, в което всички живеем.

Пощенска банка инвестира в развитието на децата. Защо и как?

Пощенска банка инвестира и ще продължи да инвестира в проекти, които са социално значими. Ако всяка компания избере поне една сфера, в която да прави инвестиции и да помага, развитието на бизнеса няма да е за сметка на обществото. Затова и ние избрахме един добър проект със световен партньор, а именно УНИЦЕФ България, и създадохме стратегическото партньорство “Най-добър старт за всяко дете”. Инвестирахме значителни средства и усилия да разработим и внедрим платформа за дарения през три канала – интернет банкиране, на каса и през банкомат. В този сложен процес, който отне близо в месеца, се включиха всички звена в банката – от мениджмънта до колегите в клоновете. Никоя компания не бива да инвестира в даден проект, ако няма подкрепата отвътре на екипа си, на служителите. Защото не е достатъчно само да се измисли и внедри платформата, нужно е всеки един от нас в Пощенска банка да вярваме, че помагаме, и да заразим с тази енергия нашите клиенти и приятели. Затова са и големи успехите ни – за по-малко от година успяхме да съберем от даренията на хората, които ни повярваха, близо 400 000 лева.

Образованието – гаранция за успех. Защо?

Смятам, че образованието е в основата на успеха, и затова ние искаме чрез нашите програми и инвестиции да провокираме мисленето, креативността и да бъдем част от откритията на младите хора. Защото образованите хора се адаптират лесно към промяната, а това е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава, за да е успешен. Радвам се, че наскоро открихме модерна зала на наше име в Американския университет в Благоевград, за да сме по-близо до будните студенти на България. Имаме и планираме още много проекти в сферата на образованието.

Какви са предизвикателствата пред банките за 2015, респективно за Пощенска банка?

Важно е да кажем кои са предизвикателствата първо пред икономиката, защото тя и банките са като скачени съдове. За да има по-осезаем ръст, важна е макроикономическата среда. Необходими са повече инвестиции в инфраструктура, насърчаване на местния бизнес, подпомагане на износа, създаване на нови работни места. Банките са тези, които могат да стимулират икономиката и потреблението чрез финансирането на разумно планирани инвестиции в устойчиви бизнес проекти. И през следващата година ще продължим да измисляме и прилагаме още повече иновации в нашия бизнес. В модерния свят, в който технологиите се развиват с шеметна бързина, а потребителите са свикнали да получават все нови и нови продукти, всяка компания трябва да бъде иновативна, ако иска да остане на пазара. Изключително мотивирани сме да продължим да изпълняваме ролята си на една от най-иновативните компании не само в страната ни, но и в Европа.