Харис Мигдалис: Пощенска банка имплементира нова платформа за интернет банкиране

FacebookTwitterLinkedInEmail

ноември 2012 г. | сп. CIO

HarisMigladisCIOnoemvri2012

Решението е част от цялостната стратегия на компанията за разработване на алтернативни канали за банкиране. То предлага редица възможности, които значително улесняват потребителите.
Пощенска банка е водеща универсална банка в България, която предлага широка гама от банкови услуги като различни видове сметки и депозити, потребителски заеми, ипотечни заеми, специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и други. Банката е ексклузивен издател на кредитни карти American Express за България, финансовата институция има почти 10% пазарен дял, персонал от над 2800 служители и клонова мрежа с близо 200 обекта в цялата страна.

“Поддържането на високо ниво на обслужване на клиентите изисква постоянно инвестиране в технологична инфраструктура”, отбеляза главният информационен директор на банката Харис Мигдалис. В Пощенска банка отделът по информационни технологии е партньор на бизнеса и работи заедно с останалите екипи по проекти като разработване на нови продукти. През лятото компанията имплементира нова платформа за онлайн банкиране, базирана на най-новите технологии в тази област и отговаряща напълно на нуждите на потребителите.

Инициативата за внедряване на ново решение за електронно банкиране е част от по-мащабна стратегия на Пощенска банка, насочена към разработване на алтернативни канали, част от които е и мобилното банкиране. “Българският пазар е узрял за тези приложения и те ще се използват най-много през следващите години. С тях клиентите могат да извършват всички операции, без 9а се налага да посещават банката”, обясни Мигдалис. Като част от онлайн обслужването банката предлага и възможност за чат в реално време със служител на институцията.

Една от основните причини за въвеждането на новата платформа за електронно банкиране е увеличният брой потребители на услугата, които постоянно изискват допълнителни функционалности. Вътрешният двигател на промяната е желанието на банката да им предостави по-удобен и модерен от технологична гледна точка канал за онлайн банкиране.

От предишната версия на платформата ИТ екипът запазва стремежа към постоянно подобрение. “Ние не искаме да сме статични, ние искаме да се фокусираме върху непрекъснатото усъвършенстване. Искаме да виждаме как разработените от нас приложения се изпозлват – да ги наблюдаваме и да ги подо бряваме, за да обслужваме по-добре нашите клиенти – защото те са в центъра на нашия интерес”, обясни Мигдалис. С този проект Пощенска банка отделя корпоративното онлайн банкиране от индивидуалното и разработва два различни интерфейса за отделните услуги.

НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Решението за електронно банкиране предлага много и разнообразни възможности. То позволява позициониране и настройване на отделните панели на страницата според предпочитанията на потребителя, плащане на битови сметки, получаване на системни и персонални известия за просрочени вноски по кредит, отказани преводи и други. На разположение е и функционалност за получаване на SMS известия, уведомяващи клиента за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, изпратен или отказан превод и други. Интересна е възможността за навигация на страницата чрез “drag and drop”, с която потребителите могат лесно и бързо да извършват определени операции. Платформата предоставя и традиционната информация за баланс по сметка и за всички транзакции, извършени от клиента. За част от тях не се изисква сертификат на Пощенска банка или електронен подпис. “Както и при останалите алтернативни канали, предимството от електронното банкиране за клиента е, че той не трябва да посещава физически банката, за да извърши тези операции”, отбеляза Мигдалис.

От технологична гледна точка Зад платформата стои нова 3D архитектура, ориентирана към услугите. Тя включва база данни, софтуерно решение и потребителски интерфейс. Мигдалис обясни, че технологията следва визията на банката да изгради многоканална среда. Интерфейсът на решението е оптимизиран за мобилни устройства.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

“Имплементирането на новата онлайн платформа е само началото.
Технологиите постоянно еволюират, изискванията на нашите клиенти непрекъснато се увеличават и ние трябва да отговаряме на тях”, посочи Харис Мигдалис. В момента, след приключване на проекта за индивидуалното електронно банкиране, усилията на ИТ екипа на Пощенска банка са насочени към корпоративните услуги 6 тази област. Корпоративното електронно банкиране е фокусирано върху автоматизиране на голяма част от операциите, което ще намали счетоводните разходи и ще премахне необходимостта от физическо посещаване на банката.
Харис Мигдалис се присъединява към Пощенска банка като главен информационен директор през 1°ни 2012г. Преди това той работи в банката 18 години и през тоЗи период заема няколко ключови позиции в ИТ звеното на групата. Сред последните проекти, които ръководи, са имплементиране на BI и CRM решения, мигриране на цялата група към ITSM и въвеждане на Basel II в Гърция, България, Румъния и Полша.