Финанси по ноти

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка инвестира в собствена кампания за финансова грамотност. Тя има за задача да повиши познанията на клиентите в две основни направления – осъзнаване ползите от различните банкови продукти и съвети за по-добро управление на финансите, от една страна, и затвърждаване на доверието между банката и клиентите, от друга. Основната цел “Финанси по ноти” е да бъде изградена национална програма за финансова грамотност с разнообразни елементи, която да достигне до голям брой хора в активна възраст и млади хора, които ще бъдат бъдещите и потенциални потребители на банкови и финансови продукти и услуги.

За да стъпи кампанията на емпирични факти, Пощенска банка инвестира и поръча провеждането на онлайн проучване за нивото на финансова грамотност сред гражданите в страната. Като резултат от проучването бяха изведени и анализирани данни за това дали потребителите осъзнават нуждата от финансова грамотност и в коя възрастова група гражданите са най-отворени към нови знания за финансовите продукти и услуги.

Пощенска банка създаде апликация за споделяне на финансови съвети – от експерти на банката, професионалисти и от потребители  във Facebook страницата на банката. Чрез активна комуникация в социалната мрежа приложението достигна до над 115 хиляди човека във Facebook, като само за три седмици в него се включиха разнообразни съвети от различни типове потребители.