“Учи, за да работиш”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка подкрепи кампанията на вестник “24 часа” “Учи, за да работиш” като част от стратегията си за подкрепа на висококачествено образование и финансова грамотност. Инициативата ще съдейства за преодоляване на пропастта между търсенето и предлагането на подготвени кадри на пазара на труда у нас. Кампанията предвижда поредица от събития в партньорство с ресорните министерства, големите работодателски организации, синдикатите и неправителствени организации.