Утвърдените форми на банково обслужване ще еволюират към развит клиентски модел, съчетаващ иновации и профилирана услуга

FacebookTwitterLinkedInEmail

Декември 2014 | в. Труд

Г-жо Димитрова, стабилна ли е банковата система в страната ни?

Ситуацията в страната през последната половин година беше изключително динамична. Въпреки казуса с КТБ банковият сектор е стабилен и финансовите резултати за първите девет месеца на 2014 г. го потвърдиха. Като доказателство искам да споделя някои цифри.

Приходите на банките за деветмесечието останаха на същото ниво като миналата година – 2,7 млрд. лв. Разходите за провизиране на лоши кредити намаляха с 10%, което показва, че банките бавно, но сигурно преодоляват проблемите от кризата. Печалбата на банковата система нарасна с над 30% и достигна 613 млн. лв. За пореден месец депозитите нараснаха и достигнаха 65,6 млрд. лева към края на септември 2014 г. Така, след като през юни от системата бяха извадени 1,04 млрд. лева, през последвалите четири месеца в нея влязоха два пъти повече спестявания – общо 1,97 млрд. лв., и достигнаха 65,6 млрд. лв. Тенденцията е валидна както за бизнеса, така и за домакинствата, което е безспорен израз на високото доверие на гражданите и фирмите. Случаят с КТБ, който доведе до голям брой спекулации, е изолиран и не променя цялостната устойчивост на банковия сектор в страната.

Какви ще се предизвикателствата пред сектора през 2015 г.?

Вярвам, че системата вече преодоля едно от предизвикателствата, а именно възстановяването на доверието в нея. Друго предизвикателство е развитието на кредитния пазар. Надявам се да сме свидетели на устойчивост и предвидимост в средата, за да може бизнесът да е спокоен и успешен. В момента в България наблюдаваме признаци за възстановяване на икономическата активност на населението, което ще доведе до търсене на кредити от фирмите. Очакването ми е за нормализиране на нивата на кредитната активност. За 2015 г. предвиждам ръст на кредитите около 1,5% и около 5% на депозитите. Това може да не изглежда много, но е в унисон с макроикономическите прогнози и предполага значително увеличение на новите кредити, които ще компенсират изплащането на старите. Важно е макроикономическата среда да предлага благоприятни условия за бизнеса. Очакваният ръст от под 1% на БВП през 2015 г. не е достатъчен, за да ни извади от стагнацията, в която сме попаднали. Необходимо е също така непрекъснато да насърчаваме развитието на местния бизнес, за което ние от Пощенска банка полагаме големи усилия. За нас е важно да бъдем не просто кредитори, а надеждни партньори на българските предприемачи и международните компании с присъствие в страната.

Ценовите войни между банките вече са в историята. Какво в момента е решаващо за успеха на банките, опериращи на пазара?

Днес основното предизвикателство пред нас, банковите институции, е да продължим да извършваме основните си операции, като едновременно с това въвеждаме нови технологии и нов подход в обслужването. Клоновете ни трябва да започнат да изпълняват различна роля. Те трябва да се превърнат в място за професионални съвети, споделяне на експертиза с клиента и разрешаване на проблемите му. Затова, освен че всички ние разширяваме дигиталното си присъствие, все повече трябва да представяме близост в обслужването на клиентите в офисите си.

Изглежда предстоят много промени в обслужването. Какъв подход е избрал вашият екип?

Според нас финансовите центрове на бъдещето са различни. Нашата стратегия е да предоставяме не просто универсални банкови услуги, а продукти спрямо нуждите на клиента. Искаме тези клиенти да имат своето място, където ги очакват специално обучени служители, познаващи тънкостите на техния бизнес или потребности на домакинството. Затова инвестираме в откриването на специализирани центрове за малък бизнес, а на следващ етап и за жилищно кредитиране. В много наши клонове вече оперират центрове за персонално банкиране и обслужване на корпоративни клиенти. Предимство за нас е, че въвеждаме модел, който съчетава иновациите и специализацията и по този начин надгражда досегашните ни добри практики в обслужването на клиенти.

Къде са насочени основните ви инвестиции?

Като прогресивна и иновативна банка правим сериозни инвестиции в областта на развиването на специализирани канали за обслужване и в областта на информационните технологии. През месец декември открихме два нови центъра, които ще обслужват специално бизнес клиентите ни. Те са разположени в двата най-големи града в страната – София и Пловдив. За нас е важно да бъдем близо до своите клиенти, както и да им предлагаме най-високия възможен клас на клиентско обслужване. Затова през следващата година планираме откриване на още седем центъра за малък бизнес и ще открием центрове за жилищно кредитиране в по-големите градове в страната. Паралелно с това ще увеличим уеб и мобилните възможности за предоставяне на услуги на клиентите ни.

Освен в бизнеса, правите и значителни инвестиции в благосъстоянието на обществото. Кои са приоритетните дейности, които подкрепяте?

Приоритет са ни програми и дейности за подпомагане на някои от основните сфери на обществения живот като образованието, културата и грижата за околната среда. Най-значимите сред тях са съвместната ни програма с УНИЦЕФ “Най-добър старт за всяко дете”, екологичният проект “Зелен старт с Пощенска банка” и партньорствата с водещи университети. Пощенска банка от години инвестира в развитието на младите хора, защото те са основна движеща сила на икономиката ни и приоритет в програмата ни за корпоративна социална отговорност.

Наскоро бяхте отличени с наградата за “Най-добра дарителска програма” за стратегическото си партньорство с УНИЦЕф по проекта “Най-добър старт за всяко дете”. Бихте ли ни разказали малко повече.

Отличието за “Най-добра дарителска програма”, което получихме от Българския дарителски форум, е голямо признание за нас и работата ни в областта на корпоративната социална отговорност. “Най-добър старт за всяко дете” е инициатива, която стартирахме с УНИЦЕф точно преди година с основната идея да подкрепим младите родители в страната в грижата за децата им. Общата ни цел е да изградим устойчив модел за предоставяне на здравни, социални и образователни услуги на бъдещи майки и родители на деца до 3-годишна възраст чрез домашни посещения от патронажни медицински сестри. Ние внедрихме специална програма за набиране на дарения през нашата клонова мрежа, банкоматите ни в цялата страна и модерната ни платформа за онлайн банкиране. Тези дарения подкрепят работата на центровете за майчино и детско здраве, създадени от УНИЦЕф, Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане в областите Шумен и Сливен. Нашата роля, в качеството ни на представители на частния сектор, е да утвърдим тази форма на партньорство между държавата, неправителствения сектор и бизнеса, като решаваме своевременно и конструктивно някои от социалните проблеми в страната. За една година от началото на партньорството ни нашите клиенти и служители дариха близо 400 хиляди лева и се надявам през следващата година на проекта да надхвърлим тази сума.