Петя Димитрова: Успешен модел на партньорство между бизнес, държава и НПО в полза на децата в България

FacebookTwitterLinkedInEmail

Декември 2014 | сп. Bulgaria On Air

Г-жо Димитрова, разкажете ни за партньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ, наречено “Най-добър старт за всяко дете”.

Това е инициатива, която стартирахме с УНИЦЕФ точно преди година, с основната идея да подкрепим младите родители в страната в грижата за децата им. Общата ни цел е да изградим устойчив модел за предоставяне на здравни, социални и образователни услуги на бъдещи майки и родители на деца до 3-годишна възраст чрез домашни посещения от патронажни медицински сестри. Ние, от позицията си на голяма банка c развита клонова мрежа, множество банкомати и модерна платформа за онлайн банкиране, разработихме и внедрихме специална програма за набиране на дарения. Тези дарения подкрепят работата на Центровете за майчино и детско здраве, създадени от УНИЦЕф, Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане в областите Шумен и Сливен. Нашата роля, в качеството ни на представители на частния сектор, е да утвърдим тази форма на партньорство между държавата, неправителствения сектор и бизнеса, която решава своевременно и конструктивно някои от социалните проблеми в страната.

Какви са резултатите от проекта до момента?

За една година от началото на партньорството ни, нашите клиенти и служители дариха близо 400 хиляди лева. Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения на нашите банкомати, приложението за онлайн банкиране и на каса в клоновете в цялата страна. Освободихме от такси всички транзакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ, инвестирахме в комуникацията на проекта и, не на последно място, в обучението и ангажираността на служителите ни.

В момента всяка бременна жена и Всяко семейство с дете до 3 години на територията на област Сливен и област Шумен може да получи домашни посещения. Опитът на медицинските сестри и акушерки е заимстван от най-добрите световни практики, при които родителите на малко дете, независимо от социален статус или други различия, получават домашни посещения. Сестрите обучават семействата в грижа и развитие на децата им, в това число -кърмене, справяне при проблеми със съня, създаване на здравословна среда, справяне с нежелано поведение, насърчаване на емоционалното развитие и др.

Как избрахте тази форма на корпоративна социална отговорност? Защо банка подкрепя усилията на неправителствения сектор и държавата в областта на ранното детско развитие?

Пощенска банка е сред компаниите в България, които ясно демонстрират сериозна социална отговорност и виждат работата си съвместима с ценностите на организация като УНИЦЕФ. Банката има изградена цялостна стратегия за устойчиво развитие, която включва работата и отношението на всички заинтересовани страни – служители, клиенти и партньори. Нашият екип иска да помогне за промяната на съществуващите практики, които ще позволят създаването на цялостна политика с фокус върху ранното детско развитие. Тази инвестиция ще се възвърне многократно – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа, да растат обгрижвани по най-добрия начин, да се превърнат в икономически активна сила и реализират потенциала си в България.

Каква е крайната цел на партньорството ви с УНИЦЕФ?

Желанието ни е да има Центрове за майчино и детско здраве в цялата страната, да подкрепим УНИЦЕФ в осигуряването на домашни посещения на всяко едно семейство в България, независимо от социалното му положение, които да започват по време на бременността и да продължават след раждането до 3-годишна възраст на детето. Много деца в България нямат шанс да получат най-добрия старт на своя живот. Проблемите на младите семейства в страната са комплексни, нужна е помощ от страна на много институции и неправителствени организации. Затова развиването на мрежа от Центрове за майчино и детско здраве е дългосрочната цел на стратегическото ни партньорство. Бихме искали изграденият модел да подкрепи всички родители на малки деца в България.

Партньорството на Пощенска банка и УНИЦЕФ е “Най-добрата дарителска програма” за 2014 г. Наградата е от Българския дарителски форум и бе връчена на 13 ноември лично от Президента на България.