Търсенето на потребителски кредити нараства

FacebookTwitterLinkedInEmail

През първия месец на 2015 г. търсенето на потребителски кредити нараства, като Пощенска банка отчита ръст от около 10% на исканията за кредит. Продължава тенденцията за умерено намаляване на лихвите по потребителски кредити, което се дължи на понижената цена на ресурса, вследствие на намалените лихви по депозитите и конкуренцията в сегмента. Въпреки това, очакванията на експертите на банката са спадът на лихвите по този тип кредити постепенно да стихне и да бъде преустановен.

През януари и първата половина на февруари се потвърди прогнозата на Пощенска банка, че пазарът на потребителски кредити ще се характеризира с високи нива на рефинансирания и обединяване на вече съществуващи задължения с цел оптимизиране цената на кредита.

“Отчетохме 10% ръст на исканията за потребителски кредити през януари и регистрираме засилено търсене на “Потребителски кредит за обединение на задълженията”. За това до края на месец април избрахме да предложим на клиентите промоционален лихвен процент от 7,77%. Силният интерес към “Потребителски кредит за обединение на задълженията” може да бъде обяснен с факта, че кредитът е изключително изгоден за нашите клиенти. Основното предимство при обединение на задължения е, че позволява на потребителите да облекчат месечните си плащания, като същевременно с това им осигурява повече удобство. Банките от своя страна са в състояние да предложат наистина добра цена по този продукт, поради намаления риск – кредитът се отпуска на лица, доказали се вече като коректни кредитополучатели”, коментира Виктор Стоянов, началник отдел “Потребителски кредити и авто-бизнес”.

При обединяването на различните задължения, например по потребителски заем, кредитна карта, стока за изплащане и др., всичко се консолидира в един кредит. Така клиентът плаща една обща месечна вноска, на една дата, и освен от по-ниската лихва по кредита спестява разходи и от такси, плащайки за обслужването само на една сметка. През 2014 г. Пощенска банка отбеляза годишен ръст от 30% в обема на отпуснати кредити за обединение на задълженията. Предлаганият от банката продукт дава възможност за до 40% намаление на месечните вноски по съществуващи вече задължения.

Таблица потребителски кредит за обединение на задълженията

До 30 април 2015 г. Пощенска банка предлага промоционален лихвен процент 7,77% при кандидатстване за “Потребителски кредит за обединение на задълженията”. Предложението е валидно за кредити в лева и при превод на работна заплата по сметка в банката. Кандидатстването за кредита е възможно и онлайн през страницата на Пощенска банка на адрес:

https://www.postbank.bg/bg-BG/Individuals/04ConsumerLoans/02DebtsConsolidationConsumerLoan/