Траен ръст при финансиране на земеделските стопани

FacebookTwitterLinkedInEmail

Октомври 2014| сп. “Мениджър”

Най-често изискваните обезпечения са особен залог на субсидията или закупуваната техника. Това посочва Ангел Матеев, началник-управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка

Господин Матеев, през погледа на банкера какво отличава земеделието от останалите сектори в икономиката?

Земеделието е един от малкото сектори 8 нашата икономика, които показват стабилен ръст дори след началото на икономическата криза. По данни за 2013 г. В сезона земеделието осигурява заетост на над 650 хил. души, брутната добавена стойност по базисни цени достига 2,9 млрд. лева, а по метода на доходите осигурява над 4% от БВП. В голяма степен за това допринасят европейските и националните субсидии, както и различни грантови схеми за купуване на земеделска техника и модернизация на стопанството.

Кои са най-търсените кредити от земеделските производители? С какво се обяснява това?

Най-търсени са земеделските овърдрафти на база получаваните субсидии, които навреме осигуряват оборотни средства за обработка на земята, купуване на необходимите торове и семена. Много разпространени са и инвестиционните кредити за покупка на земеделска земя и техника.

Какъв е средният размер на отпусканите кредити, при какъв лихвен процент и обикновено за колко дълго Време?

През последните години банката отчита постоянни ръстове при финансирането за земеделските стопани. През 2014 г. наблюдаваме засилен интерес към оборотни земеделски кредити, като средният им размер е около 40 хил. лв. Търсени са и кредитите ни по съвместните ни програми с Българска банка за развитие и Националния гаранционен фонд, които отпускаме при преференциални условия за лихви и такси.

Какви обезпечения изисквате? Какви са другите условия за безпроблемно финансиране?

Подхождаме с разбиране към земеделците и проявяваме гъвкавост към изискваните обезпечения. Поради тази причина най-често изискваните обезпечения са особен залог на субсидията или закупуваната техника.

Защо земеделците избират Пощенска банка за свой партньор?

Пощенска банка предлага цялостни решения и истинско партньорство. Нашата цел не е просто да отпуснем например един кредит. Целта е нашите експерти в разговор с клиента да уточнят неговите нужди – било то кредит, изгодна разплащателна сметка или преференциални условия за преводи. Да се опитат да анализират заедно дали дадена инвестиция е изгодна или не. Защото според мен най-важно за земеделеца е да знае на кого да се обади и заедно с кредитния си експерт да намери решение за всяка своя нужда.

Ангел Матеев е началник-управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка, където работи от 10 години. Банковата си кариера започва преди 15 години в Евробанк и Прокредит банк, където заема различни мениджърски позиции. Има магистратура по макроикономика в СУ “CB. Климент Охридски”.