Състоя се уебинар, посветен на актуалната регулаторна практика в сферата на защитата на личните данни

FacebookTwitterLinkedInEmail

Българското представителство на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP) организира уебинар, чийто акцент бе дискусията по актуални казуси от практиката на местно и европейско ниво. Събитието премина при много висок интерес от страна на професионалната общност, съставена основно от юристи и експерти с дългогодишен опит. Сред обсъжданите теми бяха изтичането на данни, обработването на лични данни на служители в контекста на Covid-19, достъп до кореспонденция на бивши служители.
 
Калоян Петров, длъжностно лице по защита на данните в Пощенска банка и един от председателите на българското представителство на Асоциацията, сподели пред аудиторията своя опит от прилагането на основанието “легитимен интерес“ при обработването на лични данни. Той предложи на вниманието на участниците свой анализ на проблем, причинен от българския превод на GDPR в комбинация с примери от практиката, както и ключови проблемни казуси, свързани с прилагането и уеднаквяването на правните норми в държавите от Европейския съюз.
 
IAPP е организация с нестопанска цел, основана през 2000 г. През 2019 г., с партньорството на Пощенска банка, бе проведена учредителна среща на българско представителство на Асоциацията. Мисията ѝ е да определя, подкрепя и подобрява професията, свързана с неприкосновеността на личната информация на световно ниво. IAPP осигурява форум за професионалистите да споделят свои добри практики, да проследяват тенденции, да извеждат на преден план въпроси, свързани със защита на личните данни, да стандартизират изискванията към професионалистите в тази област, да осигуряват обучение и ръководство за възможностите в сферата на информационната защита.

 

PB_IAAP_kolaj