Съживяване на бизнес климата в Югоизточния регион отчетоха на конференция на Пощенска банка в Ямбол

FacebookTwitterLinkedInEmail

По време на организираната от Пощенска банка конференция в подкрепа на местния бизнес в град Ямбол стана ясно, че БВП на глава от населението е най-висок в най-динамично развиващите се региони у нас – Югозападен и Югоизточен. Събитието се проведе на 10 март под мотото “Пощенска банка среща бизнеса”. Поканени да присъстват бяха мениджъри на малки и средни компании, клиенти и партньори на банката, която обслужва над 17 000 индивидуални и бизнес клиенти в областта.

Според официални данни на НСИ, представени от икономиста Лъчезар Богданов от Industry Watch, в Югоизточния регион се произвежда 12% от добавената стойност в страната, като БВП възлиза на около 10 млрд. лв. годишно. Това го поставя на второ място по БВП на човек от населението, непосредствено след Югозападния, чийто БВП е близо 18 млрд. лв. годишно.

“Високите нива на произведената продукция свидетелстват за все по-добри перспективи за бизнеса в региона. Затова ще продължим да предоставяме максимално добри условия за кредитиране и да инвестираме в успеха на малкия бизнес. Тенденцията на намаляване на нивата на лихвите по кредитите дава възможност на бизнеса да бъде активен и да предлага добри идеи и проекти, които да подкрепим. Вярваме, че банката расте заедно със своите клиенти и затова се стремим да сме техен надежден партньор”, коментира Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка.

Положителен знак за Югоизточния регион е и нарастването на оборотите на фирмите за периода 2009 – 2013 г., като отбелязаният ръст е в размер на 60%. Прогнозата на Industry Watch е, че през 2014 тази тенденция ще се запази. Областта заема водещи позиции в няколко производства, сред които производство на текстил и изделия от текстил (без облекло), производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение и производство на мебели. Областта също така има силни позиции в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета.

“В област Ямбол броят на наетите възлиза на 30 000 или 1.4% от общата заетост в страната и по този критерий може да бъде сравнена по големина с областите Кюстендил и Смолян. Кризата доведе до спад в заетостта с 12% в сравнение с 2008 г., но въпреки това през 2014 г. е отбелязан лек ръст, като са открити над 1200 нови работни места, което е още един положителен знак за областта”, коментира икономистът Лъчезар Богданов.

На фона на очакванията за развитието на региона в отворената дискусия представителите на бизнеса дадоха предложения за разширяване на партньорската работа с банките, бяха активни в обратна връзка за бариерите пред бизнеса. Обсъдени бяха и полезни детайли във връзка със стартиралия нов земеделски сезон и възможностите за ползване на кредитни и лизингови програми, които Пощенска банка предлага.