Студентски “Кредит за отличници” с лихва 6,5%

FacebookTwitterLinkedInEmail

23 юни 2016 г.

По повод предстоящите активни месеци за записване във висшите учебни заведения в страната и в резултат на засилен интерес към студентските кредити с държавна финансова подкрепа, Пощенска банка предлага студентски кредит с промоционална фиксирана лихва от 6,5% за целия период на кредита. За него потребителите не дължат такси и комисиони и кредитът не е обвързан с допълнително условие за ползване на други продукти на банката. Студентският кредит от Пощенска банка се отпуска по линия на държавната програма за кредитиране на студенти и докторанти, съгласно подписания през юли 2013 г. договор с министъра на образованието и науката. От стартирането на програмата през 2010 г. Пощенска банка е първата банка участник в нея, която предлага по-нисък лихвен процент от регламентирания в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

От началото на 2016 г. средният размер на студентските кредити, договорени с Пощенска банка, нараства близо четири пъти спрямо 2015 г., като това увеличение е тенденция за програмата като цяло. Тази тенденция се обяснява с постепенното увеличение на семестриалните такси, минималната работна заплата (кредитът за издръжка е базиран на нея) и нарастването на интереса към програмата сред чуждестранните студенти. Най-голям интерес към финансиране от Пощенска банка проявяват студентите от Нов български университет, следвани от студентите от Медицински университет София, като през 2016 г. постъпват по-голям брой искания за кредити и от медицинските университети в Пловдив и Плевен.

Най-често финансиране търсят студентите от специалностите “Медицина” − 18%, “Икономика” − 10% и “Право” − 5%, което в голяма степен съответства на тенденциите от предходната учебна година. Преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси, а отпуснатите от Пощенска банка средства за издръжка на дете са 5%. По-голяма част от отпуснатите студентски кредити от Пощенска банка са за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър – 68%.

Освен най-изгодните условия за кредитиране на студенти, които банката предлага, наскоро тя бе отличена и за маркетинговата комуникация на “Кредит за отличници” от Българската асоциация на рекламодателите. Ценното признание е първото място в категория “Ребрандинг на продукт”.

Финансирането по програмата за студентско кредитиране е целево и е предназначено за заплащане на семестриалните такси или за издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението. От този тип кредити могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България и в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката. Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст до 35 г., записани в редовна форма на обучение, да нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си. Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, а заявленията могат да се подават лесно и удобно и онлайн на www.postbank.bg.