Студентските кредити стават все по-популярни

FacebookTwitterLinkedInEmail

През есенната кампания на 2014 г. кандидатите за Студентски кредит с държавна финансова подкрепа, подали заявление в Пощенска банка, са се увеличили с над 20% спрямо същия период на 2013 г. Специалистите на банката отчитат, че договорените суми са с ръст от над 25%, а средният договорен размер се увеличава с около 15%, достигайки абсолютна стойност от 5 340 лв.

Нов български университет запазва лидерството си сред университетите, от които студенти кандидатстват за кредит в Пощенска банка, с около 25% дял от исканията. В рамките на есенната студентска кампания голям интерес се отчита и от Медицински университет София, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Югозападен университет “Св. Неофит Рилски”, Благоевград.

За засиления интерес към студентските кредити свидетелства и увеличаващият се брой висши учебни заведения, от които постъпват заявления. През 2014 г. в Пощенска банка вече постъпват искания и от студенти от Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов, Технически университет – Варна, Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Висше училище по застраховане и финанси – София и др.

От началото на настоящата учебна година най-често търсят финансиране студенти от специалност Медицина – 24%, следвани от специалност Икономика – 16% и Информационни технологии – 8%, което в голяма степен съответства на тенденциите от предходната учебна година (2013/2014). Средната възраст на кандидатите продължава да е 24 години, като жените (54%) са малко повече от мъжете (46%), кандидатстващи за студентско финансиране. Сред усвоените кредити продължава да преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси. Отпуснатите от Пощенска банка средства за издръжка на дете са малко под 10%.

Пощенска банка е сред водещите банки, подпомагащи младите хора в България. Финансовата институция предлага студентски кредит с фиксирана лихва от 7% за целия период на кредита и освободен от такси и комисиони. Кредитът се отпуска по линия на държавната програма за кредитиране на студенти и докторанти, съгласно подписания през септември 2013 г. договор с министъра на финансите. Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Кредитите по програмата за студентско кредитиране се отпускат за плащане на семестриалните такси или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението. От тях могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката. Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст под 35 г., които се обучават в редовна форма на обучение, нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, не са прекъснали обучението си или са били отстранени.

Допълнително информация за студентски кредити от Пощенска банка можете ще откриете тук или ако се свържете с Център за обслужване на клиенти на тел. 0700 18 555, *7224 (достъпен 24/7) и посетите най-близкия клон на Пощенска банка. Заявления за студентски кредити се подават и онлайн през сайта на банката.