Стефан Василев: Пощенска банка лидер в експортния пазар през 2013

FacebookTwitterLinkedInEmail

Стефан Василев, началник управление “Корпоративно банкиране”, Пощенска банка
ноември, 2012 г. | сп. Forbes

StefanVasilevnoemvri2012Forbs

Предлагате ли в Пощенска банка продукти или услуги, които Ви отличават от конкуренцията?

Екипът ни разработи специализирани продукти, които покриват пълния транзакционен цикъл за експортните компании – предекспортно финансиране, експортен факторинг, валутни услуги и иновативни хеджинг продукти. За да отговорим на техните нужди, създадохме специално разработени схеми за кредитиране, с помощта на които да съкратим времето до предоставяне на средствата и да повишим качеството на нашето обслужване. Стараем се да бъдем близо до нашите клиенти и да им помагаме да развиват дейността си, затова организираме и различни бизнес форуми, срещи и дискусионни панели.
За да подпомогнем развитието на експортно ориентираните фирми, създадохме Асоциацията на българските износители в края на 2011 г. с основна цел – насърчаване на българския износ и подобряване на експортните умения. Мисията е идентифициране и разработване на възможности за българския износ, наблюдаване на международното търсене на български продукти и сключване на нови споразумения с търговски партньори.
Нашите факторинг услуги предлагат много добра комбинация от финансиране на оборотен капитал и защита от кредитен риск. Едно от предимствата на тази услуга за клиента е, че от компаниите не се изисква да осигуряват високо обезпечение за кредитите си, а да възложат вземанията си на банката. По наши прогнози българският факторинг пазар ще достигне 1.5 млрд. евро в края на 2012 г. Също така очакваме Пощенска банка да е с най-голям пазарен дял в експортния, и втори по големина в местния факторинг.
Създадохме специализиран отдел за транзакционно банкиране, който подпомага нашите клиенти да управляват оптимално ежедневните си транзакции. Предлагаме и трежъри продукти, които покриват рисковете от промените във валутните курсове и по този начин предпазват фирмите от загуби вследствие на резките промени във валутните курсове. Разполагаме и с мрежа от бизнес центрове във всички по-големи градове в страната, които предлагат пълно обслужване на корпоративни клиенти. Имаме удобна и сигурна платформа за интернет банкиране, която постоянно усъвършенстваме, а съвсем скоро ще предложим и модул, създаден за специфичните нужди на бизнес клиентите. Като част от европейска банкова група можем да предложим на клиентите си преференциални цени и услуги в рамките на групата в различни държави – Гърция, Румъния, Сърбия, Кипър, Украйна.

По-лесно ли е вече тегленето на фирмени кредити?

В момента банките в страната са с висока ликвидност и имат интерес да кредитират. Същевременно обаче, не можем да пренебрегнем уроците на кризата. Не искам да кажа, че сме консервативни, но имаме по-реалистичен подход, когато става въпрос за отпускане на кредити. По този начин защитаваме не само себе си, но и клиентите си. Като техни консултанти ние не само ги насърчаваме да се развиват, но можем и да ги посъветваме да се въздържат от определена инвестиция, ако според нас тя е силно рискова и има опасност да загубят парите си. Това е добре за бизнеса, защото така само добрите проекти и инвестиции ще се случват. Като цяло, в днешната среда всеки смислен и печеливш проект може да получи финансиране от банките.

Какви са очакванията ви за развитието на корпоративното банкиране през 2013 г.?

Мисля, че бизнесът и корпоративното банкиране ще се намират в стабилно състояние, като вече успяват да отбелязват и ръстове. В момента растежът на нашите корпоративни услуги се движи най-вече от износа, тъй като той не зависи от вътрешното потребление. От друга страна, спестяванията на гражданите в банките продължават да се увеличават, а най-ясният сигнал, че бизнесът и цялата икономика се възстановяват, ще бъде, когато хората започнат да търсят повече кредити за потребление.