Станаха известни победителите във фотоконкурса, посветен на Световния ден на околната среда

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка спечели четири награди в едни от най-оспорваните категории

 

Световният ден на околната среда е денят на ООН за насърчаване на световната осведоменост и действия за опазване на околната среда. От 1974 г.  насам той се отбелязва всяка година на 5 юни от Програмата на ООН за околната среда и представлява най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда.
 
По повод тазгодишното честване Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обяви фотоконкурс на тема “Биоразнообразие” за служителите на своите компании-членове и ги предизвика да запечатат в кадри растенията и животните, които разкриват разнообразието и красотата на видовете. Като такава компания, чрез фотографиите на свои служители, участие в мащабния конкурс взе и Пощенска банка. Финансовата институция работи с някои от най-големите неправителствени организации в България и се стреми да бъде техен дългосрочен партньор.
 
Общо 149 снимки достигнаха до финалния кръг, а участниците впечатлиха журито със своя усет и познания за богатствата на световната флора и фауна. С експертното журиране на професионалисти бяха отличени най-добрите снимки от фотографска перспектива и от гледна точка на честота на срещане на даден вид.
 
Пощенска банка спечели четири награди в едни от най-оспорваните категории. Със златна награда в категория “Най-красива снимка на животно”журито отличи фотос на ловуващ орел, заснет на Лофотенските острови от Наталия Кесерова, началник отдел “Управление на проблемни активи – Банкиране на дребно”. Същата фотография заслужи и трето място в категория “Най-рядък вид животно”.
 
В категория “Най-красива снимка на растение”, с фотография на роза от с. Скобелево, първото място беше спечелено от Стефка Чакърова, мениджър Оперативен риск и Качество на обслужването, клон “Пловдив Тракия”.
 
Павлина Шопова, специалист обслужване на клиенти, клон “Меден Рудник”, Бургас беше определена за победител в категория “Най-рядък вид растение” със снимка на ендемитния растителен вид Странджанска зеленика.
 
Пощенска банка устойчиво следва политика на социална отговорност с фокус върху екологията като търси и предлага различни “зелени” и иновативни решения за намаляване на негативните въздействия върху света около нас. Компанията има вътрешен “Зелен борд” и звено “Екологичен офис”, които предлагат мерки за намаляване на негативните въздействия върху околната среда, включително по отношение на финансиращата ѝ дейност. Така се спестяват ресурси – енергия, оптимизира се количеството използвана вода, намалява се употребата на хартия, рециклират се хартия, тонери, IT техника. Само с въвеждането на дигитален подпис във всичките си клонове, банката намали разходите за хартия с  43%, за логистика с 30%, а времето за обслужване на клиенти ̶ с 12%.

 

PB_FB post_kolaj_fotokonkurs

 

Stefka-Chakarova_Roza_1_opt_1

 

Natalia-Keserova_Orel

 

Pavlina-Shopova_Странджанска зеленика-1