Среща със студенти

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка беше поканена за втора поредна година да участва  в OPEN HOUSE събитие на Американския университет в България. Създадените трайни и стратегически взаимоотношения с престижното учебно заведение помогнаха на екип на банката успешно да представи продукти за студенти и техните родители. На щанда банката експерти от клон Благоевград съдействаха с информация и разговаряха с всеки, посетил събитието.