IT специалисти от Пощенска банка участваха в кариерния онлайн семинар IT Journey

FacebookTwitterLinkedInEmail

IT специалисти от Пощенска банка за пореден път участваха в кариерния онлайн семинар IT Journey, като представиха пред младите студенти от Софтуерния университет атрактивните възможности за работа и кариерно развитие в компанията. Лидер на българския пазар, Пощенска банка разполага с разнообразна и богата инфраструктура, базирана на динамично развиващи се високотехнологични услуги и решения, и предоставя изключително големи възможности за специализация и развитие в различни технологични направления. По тази причина финансовата институция е предпочитан топ работодател от младите софтуерни специалисти, които са в началото на своя професионален път.
 
Мариян Матеев, ръководител “Облачна ИТ Инфраструктура” и Здравко Петров, супервайзър “Сървъри” в Пощенска банка, запознаха бъдещите IT специалисти с  някои от иновативните решения, които те  прилагат в работата си. Динамичните процеси в сектора на високите технологии и дигитализацията в банковата сфера стимулират постоянното усвояване на нови знания и умения във всеки един от колегите, споделиха те. Най-характерното, което отличава IT специалистите в Пощенска банка, е силният екипен дух. Ето защо едно от основните предимства за започване на работа при нас е умението за работа в екип, подчертаха и двамата. Банката насърчава нестандартните идеи и решения и допринася за създаването на общност от съмишленици, които не само могат качествено да работят, но и с удоволствие прекарват свободното си време заедно.
 
Участието на Пощенска банка в кариерния семинар IT Journey е в изпълнение на стратегическото й партньорство със СофтУни. Партньорството между двете институции е ключово за банката, тъй като създава работеща връзка между бизнеса и образованието – важна основа за създаване на икономика, базирана на знанието. Негова дългосрочна цел е студентите на СофтУни да получат възможност да развият своя потенциал като IT и дигитални лидери, подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в банкирането. Чрез него те могат да реализират смелите си идеи с уникалното международно ноу-хау, менторство и подкрепа на експерти от банката. Студентите на СофтУни могат също така да започнат своето кариерно развитие в Пощенска банка – част от дългосрочната ѝ стратегия като топ работодател за привличане, задържане и развиване на таланти.

 

PB_ITjourney_1080x1080