Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка: Това е бизнес моделът на бъдещето

FacebookTwitterLinkedInEmail

Икономика | 06.04.2015 | 00:01

За Пощенска банка ангажиментите в сферата на социалната отговорност са част от мисията на банката. Те са неразделна част от корпоративните ни стандарти и стремежа да подкрепяме икономиката, околната среда и обществото, излизайки дори извън рамките на дейността ни като банкова институция. Проектите, които осъществяваме в сферата на КСО, отговарят на мисията ни да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и да допринасяме за развитието на основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Броят на компаниите, които реализират свои КСО проекти, расте и ще продължи да расте, защото това е бизнес моделът на бъдещето, който всички отговорни корпоративни граждани трябва да следваме. Възможностите, които бизнесът предоставя, са необятни и когато даден бизнес се ръководи умело и отговорно, ползите са за цялото общество. Пощенска банка работи активно за утвърждаване на социално отговорно бизнес поведение и изграждане на конкурентоспособна и устойчива икономика.

В момента подготвяме проект в сферата на образованието, който планираме да стартира през месец май. Продължаваме и инициативите за ограничаване на негативното въздействие върху околната среда, като стремежът е все повече наши служители да се включат в активностите на Зеления борд на банката.

Безспорно най-широк обществен отзвук в цялата страната има съвместният ни проект с УНИЦЕФ “Най-добър старт за всяко дете”. Постигнатите резултати са забележителни – събраните дарения за година и два месеца възлизат на повече от 480 000 лв., за което изключителен принос има силната ангажираност на всички служители на банката. Проектът подкрепя развиването на мрежа от центрове за майчино и детско здраве, които предоставят безплатни домашни посещения от медицински сестри и акушерки на бременни и родители на деца до три години. С помощта на събраните средства от кампанията вече работят два центъра в Шумен и Сливен. През 2014 г. там са направени домашни посещения на повече от 10 000 семейства. Дългосрочната цел на проекта е въвеждането на този модел на грижа на национално ниво.

“Най-добър старт за всяко дете” е една от най-успешните инвестиции на Пощенска банка в устойчивото развитие в България, за което наскоро получихме отличието “Инвеститор в обществото” на тазгодишното издание на наградите за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите и голямата награда на Българския дарителски форум.

Стр. 14, 15