Сибел Себайдинова в #СтажантскаПрограма

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Сибел Себайдинова е сред талантливите млади хора, които чрез стажа си в Пощенска банка, откриват вселена от нови възможности. Сибел работи съвместно с екипа на финансов център Русе Възраждане и има възможност да следва ясно очертана кариерна пътека за своето професионално развитие. Инвестирай и ти в своята кариера и изпрати автобиография на jobs@postbank.bg.

 

 

Сибел Себайдинова