Сериозен ръст на потребителското кредитиране отчита Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

- През първото тримесечие на 2015 г. продължава тенденцията за плавно понижение на лихвите по ипотечни кредити. За последните 12 месеца офертите на банките за жилищно кредитиране са поевтинели с близо един процентен пункт, достигайки лихвени нива, по-ниски от тези преди кризата.

- При потребителските кредити, от друга страна, лихвите вече са на предела на рисковата надбавка и съществени понижения на цените до края на годината не се очакват.

- Друга ясно изразена тенденция е все по-честото използване на дебитни и кредитни карти от страна на потребителите за покупки, вместо за теглене на пари в брой. Банките предоставят допълнителни бонуси за притежателите на кредитни карти.

***
Пазарният анализ на Пощенска банка за първото тримесечие на годината показва ясна тенденция за ръст в търсенето на потребителски кредити и по-специално на кредити за обединение на задълженията. Според анализаторите на банката, лихвите по потребителските кредити, предлагани от финансовите институции, вече са на предела на рисковата надбавка. Този тип кредити са необезпечени и при тях разходите на банките са по-големи, поради което не се очакват съществени понижения на цените, а ако има такива, то те ще се случват в рамките на промоционални кампании.

Резултати за потребителско кредитиране

През първото тримесечие на 2015 г. Пощенска банка отчита 30% ръст на всички постъпили заявления за потребителски кредити спрямо същия период на миналата година. Разглеждайки конкретните продукти, предлагани от банката, осезаемо и най-голямо увеличение се наблюдава при потребителския кредит за обединение на задълженията, където общото нарастване за периода е с близо 80% в сравнение с първите три месеца на 2014 г.

Допълнителна услуга, която все повече клиенти избират, е експресното разглеждане на документи и възможността за усвояване на потребителски кредит в рамките на 3 часа. Резултатите показват, че за първите три месеца на 2015 г. е отчетен ръст в размер на 11% спрямо последните три месеца на миналата година.

Все повече клиенти предпочитат по-удобен и достъпен начин за подаване на заявление за потребителски кредит чрез услугата онлайн кандидатстване, която се предлага от Пощенска банка. За периода януари – март 2015 г. банката регистрира ръст от 74% в подадените заявления чрез този канал спрямо същия период на миналата година.

Благоприятни ценови оферти по ипотечните кредити и раздвижване на пазара на недвижими имоти

 

Благоприятните условия за финансиране дават възможност на клиентите да се възползват от ипотечен кредит с по-голям размер, с който да закупят по-качествен имот. По данни на Пощенска банка към месец март средният размер на усвоените ипотечни кредити се е увеличил с 16% и достига абсолютна стойност 70 600 лв. спрямо 60 930 лв. за същия период на 2014 г.

Въпреки това ипотечните кредити в банковата система продължават да намаляват. По последни данни на БНБ за 2014 г. обемът му е намалял с близо 85 млн. лв. спрямо 2013 г. На фона на общия спад Пощенска банка отбелязва ръст на ипотечния си портфейл, като за 2014 г. той е нараснал с 64 млн. лв. спрямо предходната година, достигайки 1.12 млрд. лв.

Благоприятните ценови оферти по ипотечните кредити допринасят за раздвижването на пазара на недвижими имоти и увеличението на броя сделки, финансирани чрез ипотечни кредити. Съгласно информация от Агенцията по вписванията, броят на вписаните ипотеки за първото тримесечие е нараснал с 41% спрямо същия период на 2014 г. Броят на сделките с недвижими имоти също се е увеличил през първите месеци на 2015 г. и е с 9.2% по-висок в сравнение със същия период на 2014 г.

Ръст на жилищни кредити от Пощенска банка

 

Повишеното търсене на имоти води до стабилизиране на продажните цени и дори до лекото им нарастване в някои областни градове. По данни на НСИ средните продажни цени за страната през 2014 г. са отбелязали ръст от 1.15% на годишна база. През 2014 г. най-много са поскъпнали имотите в големите градове, като начело е Стара Загора, където са се повишили с 4.8% спрямо предходната година, следвана от Бургас с ръст от 4.6%. Нова положителна тенденция е раздвижването на пазара в по-малките градове като Шумен и Силистра, където НСИ отчита ръст на средните продажни цени съответно с 4.2% и 3.6%. В столицата, която традиционно е сред лидерите по този показател, за 2014 г. е отчетен ръст от 3% спрямо 2013 г.

Потребителите използват по-често кредитните си карти за покупки

През първото тримесечие на 2015 г. Пощенска банка също така отчита значителен ръст в броя на трансакциите с дебитни и кредитни карти – съответно 50% и 40%. Ръст се отчита и в обемите на извършените разплащания с карти – 25% при кредитните и 12% при дебитните карти. Това се дължи най-вече на факта, че клиентите все по-често използват платежните си карти, дори и за по-малки покупки, вместо за теглене на пари в брой.

Ръст в трансакциите през карти на Пощенска банка

Все повече банки на пазара предлагат допълнителни бонуси при пазаруване на клиентите си с кредитни карти. Пощенска банка залага на иновативни услуги като покупки на равни месечни вноски без лихва и плащане на комунални услуги с кредитни карти. През първото тримесечие на годината се наблюдава ръст при покупките на вноски с над 41% спрямо същия период на миналата година.

При плащанията на комунални услуги с кредитни карти през интернет банкирането на банката също е налице значителен ръст – обемът се е увеличил почти 4 пъти само за последната една година.

Очакван ръст при ипотечно и потребителско кредитиране
Анализаторите на Пощенска банка прогнозират до края на 2015 г. финансовата институция да реализира близо 15% ръст при новоотпуснатите ипотечни кредити. По отношение на потребителското кредитиране този ръст се очаква да е около 10%. Прогнозите на експертите говорят за позитивната посока, в която се развива кредитирането на индивидуални клиенти в резултат на по-стабилната икономическа среда.
***
Допълнителна бележка:
За целите на анализа са използвани независими източници и данни от БНБ, Агенция по вписванията и Национален статистически институт. Материалът съдържа статистически данни на Пощенска банка. Всички оценки и мнения, включени в този документ, представляват преценка на анализаторите към момента на публикуване и не представляват съвет за вземане на решение за покупка.
***
Пощенска банка има успешно 24-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Финансовата институция е лидер на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.