Ръст от 60% на оборота на фирмите в област Монтана прогнозират от Industry Watch

FacebookTwitterLinkedInEmail

“Прогнозите ни за 2014 г. са, че фирмите в област Монтана ще отбележат 60% ръст на оборота си спрямо 2009 г., достигайки стойността от 2,1млрд. лв.”, заяви икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch на организираната от Пощенска банка конференция “Пощенска банка среща бизнеса”. Събитието се проведе в Монтана и събра мениджъри на малки и средни компании, клиенти и партньори на банката.

“Въпреки общата не особено добра картина на региона се отбелязва ръст на произведената продукция, която възлиза на 1.3 млрд. лева. Инвестициите в областта почти се върнаха на нивата преди кризата, което е друг показател за развитието на областта” допълни Богданов в своя анализ на ключовите индикатори за националната и местна икономика.

Конференцията събра над 50 представители на местния бизнес, които много активно участваха в отворена дискусия с Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка. “Обслужваме над 1000 фирми в региона с над 50 млн. лева кредитен портфейл. Познаваме и анализираме добре потенциала на отделните сектори в област Монтана, за да търсим индивидуални решения за нашите клиенти според конкретните им нужди за финансиране”, каза Ангел Матеев. На срещата бяха обсъдени полезни аспекти от партньорската работа с банките, а предприемачите от областта имаха много въпроси относно валутните пазари, програмите за еврофинансиране и кредитиране на земеделци.

Според официални данни на НСИ заетостта в Северозападния регион е по-ниска от общата за страната, с изключение на областите Плевен и Монтана. Средната месечна заплата в област Монтана е с 25% под средното възнаграждение за страната.

Област Монтана е сред водещите области в страната по производството на основни метали и производството на превозни средства (с изключение на автомобили), където съответно броят на наетите е най-висок.