Ръст от над 25% на отпуснатите жилищни кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка удължава специалната оферта за жилищни кредити в лева и евро с 2% по-ниска лихва през първата година на кредита. Промоционалното предложение ще бъде в сила до 30 септември 2013 г. и идва в отговор на засиления интерес към жилищните кредити, предлагани от финансовата институция.

От началото на годината Пощенска банка регистрира над 25% увеличение на усвоените жилищни кредити. Към днешна дата запитванията за кредити са значително повече в сравнение със същия период миналата година, като тенденцията е за устойчиво нарастване. В специален доклад за жилищно кредитиране за първото тримесечие банката обяви 25% увеличение на запитванията спрямо първото тримесечие на миналата година. Затвърждава се и превесът на левовото кредитиране.

Атрактивната жилищна оферта е валидна за нови кредити, усвоени за покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище. Нивата на лихвите в лева започват от 4.6% през първата година на кредита, като е необходимо клиентите да ползват пакет “Лесен живот”. През останалия период на кредита лихвите са в размер на 6.6%. Условията за ползване на пакет “Лесен живот” са превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, едно комунално плащане на месец с услугата “Универсален платец” и сключване на застраховка “Живот”.

Пощенска банка прилага изключително гъвкава политика по отношение на разработването на своите продукти. Целта е те да отговарят максимално на очакванията, изискванията и нуждите на клиентите. За всички жилищни кредити клиентите са освободени от такси за кандидатстване и предсрочно погасяване след третата година. Банката предлага и “Флекси” опция, която дава възможност за пропускане на една вноска годишно или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година.

Допълнителни улеснения за клиентите са възможността за директна консултация от експерти по жилищно кредитиране в централата чрез имейл:
moidom@postbank.bg, както и напълно безплатна онлайн апликация за жилищен кредит чрез интернет сайта на банката.