Румяна Иванова в Dare to Scale: Откритата комуникация между банката и клиента е от водещо значение за съвместната им работа

FacebookTwitterLinkedInEmail

Capital raising: VC and Bank financing беше темата на шестото обучение, част от 4-месечната програма за растеж Dare to Scale. Пилотният проект на Endeavor се осъществява с подкрепата на Пощенска банка и цели да подпомогне 10 български компании, избрани за участие в нея, в по-мащабното разрастване на дейността им – включително и на глобално ниво.
 
Ментор на предприемачите в тази област беше Румяна Иванова, началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка. Румяна Иванова има над 19 годишен професионален опит в областта на управлението на малък и среден бизнес. Присъединява се към екипа на Пощенска банка в началото на 2019 година като нейни отговорности са развитието и прилагането на стратегии за работа и управление в този сегмента на малкия и среден бизнес. В професионалния си път е заемала още редица мениджърски позиции.
 
“От съществено значение е изграждането на пълноценно партньорство между банка и клиент”, сподели пред младите предприемачи Румяна Иванова. Според нея, доверието изисква открита комуникация. Тя посъветва участниците в обучението винаги да споделят и обсъждат всички аспекти, отнасящи се към текущото и бъдещето развитие на бизнеса с представителите на банката, от която желаят да получат финансиране. Това е предпоставка за изграждане на прозрачни и открити взаимоотношения, чрез които бизнесът получава максимална добавена стойност от партньорството си с банка – достъп до финансов ресурс, различни банкови продукти, професионални консултации и клиентска удовлетвореност.
 
“Банките работим в условията на строги регулации, като това налага да бъдем особено внимателни и отговорни при отпускането на кредити”, посочи още тя и допълни, че при оценка на дадена фирма се използват различни методи за анализ, свързани както с финансовото състояние на фирмата, потенциал на пазара, така и с оценка на мениджмънта, който управлява бизнеса.
 
В завладяваща презентация пред участниците тя представи различните видове кредитни и некредитни продукти, които банката предлага. Особен интерес в презентацията на Румяна Иванова предизвика представянето на реални казуси с финансови отчети от практиката на колегите във финансовата институция.
 
В обучението участие взе и Александър Данчев, началник управление на риска. Той обясни на участниците основни принципи при работа с индекса  за Оперативната печалба (EBITDA), който е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва абревиатурата от букви и означава “Earnings Before Interest, Taxes Depreciation & Amortization” (Приходи Преди Данъци, Такси, Лихви и Амортизация). Банките използват EBITDA като инструмент за измерване на способността на компанията да изплаща заеми. Затова обикновено се смята, че ако една компания има здравословна EBITDA, тя ще може да плати лихвата и главницата по дълга си.
 
В рамките на оживената дискусия бяха обсъдени различни идеи и нови предложения, като Румяна Иванова и Александър Данчев отговориха на много въпроси на предприемачите и коментираха конкретни казуси пред компаниите-участници в програмата.
 
Програмата Dare to Scale продължава със специализирани обучения и интерактивни сесии, водени от успешни предприемачи и лидери от мрежата на Endeavor. В обучението им са заложени основните области, от които всяка успешна компания има нужда – управление на организацията, продажби, финансово планиране и набиране на капитал и др.

 

Postbank-Rumyana-Ivanova_Dare to Scale-4
 
Postbank-Rumyana-Ivanova_Dare to Scale-3
 
Postbank-Rumyana-Ivanova_Dare to Scale-2