Румен Радушев: Цените на жилищата ще тръгнат нагоре

FacebookTwitterLinkedInEmail

февруари, 2013 г. | в. Стандарт

RumenRadushevфевруари, 2013 г.в. Стандарт

Пазарът определя поведението на банките, казва Румен Радушев

В последните месеци на 2012 г. жилищното кредитиране отчете леко раздвижване. Дали това ще се превърне в тенденция и какво да очакваме от цените на жилищата, попитахме Румен Радушев – началник-управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка. Той има богат опит, натрупан последователно в Сосиете Женерал Експресбанк и Райфайзенбанк. Освен това Радушев може да се похвали със завършена квалификация по бизнес администрация (MBA) в Westminster Business School в Лондон, Великобритания.

- Г-н Радушев, все повече българи предпочитат да финансират покупката на жилище с лични средства и малък потребителски кредит. Същевременно жилищното кредитиране отчита леко раздвижване в края на 2012 г. според статистиката на БНБ. Какво е реалното състояние на жилищното кредитиране у нас?

- Действително и нашите статистики показват раздвижване на жилищното кредитиране. Като вземем предвид тези цифри, както и данните на БНБ, можем да кажем, че състоянието на пазара се подобрява, с тенденцията да отбележим по-осезаем ръст на жилищното кредитиране в близките две години.
Многократно вече се коментира, че намаленото търсене на жилищни заеми, което наблюдаваме в последните четири години, се дължи основно на потребителското поведение – под ефекта на финансовата и икономическа криза в световен план хората продължават да са изключително предпазливи и несигурни и се въздържат да поемат такъв тип дългосрочни финансови ангажименти. Затова и покупките на жилища често се финансират чрез по-малки жилищни кредити, собствени спестявания или дори потребителски кредити. Хубавото е, че можем да очакваме, макар и все още слабо, плавно движение в положителна посока по отношение на жилищното кредитиране още през тази година, което е продиктувано както от интереса на клиентите, така и от добрите оферти на банките. През изминалата година в Пощенска банка понижихме базовия лихвен процент по всички съществуващи жилищни кредити в левове, евро и швейцарски франкове и обогатихме продуктовото си портфолио с много изгодно предложение с плаваща лихва, с 2% по-ниска за първата година. От януари тази година предлагаме и специален жилищен кредит “Новодомци” без такса за кандидатстване и отлични ценови условия за покупка на първо жилище – лихва в лева от 4,6% за първата година и 6,35% след това и възможност за данъчни облекчения.

- Какво очаквате от ипотечното кредитиране през настоящата 2013 г. – ще станем ли свидетели на свиване на пазара?

- В края на миналата седмица направихме съвместно с Национално сдружение “Недвижими имоти” една среща в Пловдив, посветена на пазара на недвижими имоти и жилищното кредитиране. На нея много ясно се очертаха перспективите за средно увеличение на цените на кв. м чиста използваема площ, както и формиране на стабилни нива на номиналните крайни цени на имотите през 2013 г., като тенденцията е през 2014 г. нивата да постигнат увеличение. За настоящата година прогнозите са за плавен ръст на себестойността, обемите и цените на новото строителство, а през 2014 г. ръстът дори ще се засили. За периода 2013-2014 г. се очаква ръст при чистата използваема площ, спад на цените само при надценените и некачествени пазарни предложения, стабилизиране на номиналните наемни нива и ръст на обемите наети площи. В допълнение, нашите прогнози сочат очакван плавен ръст в жилищното ни кредитиране през 2013 г. Затова считам, че ще станем свидетели не на свиване, а напротив. Промените се случват бавно, просто трябва да им дадем необходимото време, докато същевременно правим всичко възможно да се развиваме с все по-модерни продукти и индивидуални решения за нашите клиенти.

- Лихвите по ипотечните кредити у нас вече месеци наред поддържат малък според между цената им в левове и евро. На какво се дължи това и как ще се движат лихвите до края на годината?

- Тенденцията е за изравнени лихви по заемите в левове и евро, като дори в някои случаи ще имаме по-ниски лихви за кредити в левове. Малкият според е резултат на голямото количество левов ресурс, който банките събраха в последните години от местния депозитен пазар. За настоящата година очакваме лихвите да запазят нивата си, като банките ще продължат да предлагат много интересни промоционални оферти. Банковата ни система като цяло е изключително стабилна, стоим много добре в международен аспект и това определено ни стимулира да мислим и работим в позитивна насока.

- Какво е мнението ви относно масовата практика на банките у нас за пускането на ипотечни кредити с фиксирана лихва за определен период?

- Освен че работим в условията на много силна конкуренция и непрекъснато излизане на нови и нови банкови продукти, нуждите на клиентите налагат разработването на характеристики на продуктите, които гарантират тяхната сигурност. Все още се намираме в ситуация на увеличена безработица, често нерегулярни доходи и отложени разплащания – всичко това кара хората да търсят гаранция, че няма да изпаднат в ситуация на риск. Мнението ми е, че нуждите на клиентите диктуват появата и налагането на даден продукт на пазара и това е правилният принцип, към който ще се придържаме. Нашата политика е да бъдем изключително близо до нашите клиенти във всеки един етап от техния житейски път. Затова ще продължим активно да работим така, че да можем да им предлагаме решенията, които настина работят за тях, инструментите, които максимално пасват на нуждите им, така че да имат развитие.

- С какво кредитните продукти на Пощенска банка се различават от тези на конкурентите ви?

- Приоритет в нашата работа е индивидуалният подход към клиентите с цел да им предоставим лично консултиране и възможности, които най-добре прилягат на нуждите им. Вярваме, че се различаваме и с иновативните продукти, сред които са съвсем новото ни жилищно предложение “Новодомци” и ипотечен кредит “Активен дом” с Флекси опция – клиентите сами контролират размера на месечните си вноски, като могат да ги намаляват до 50% и увеличават до 200%, както и да пропускат до една вноска годишно.