Румен Радушев: Не се очаква рязка промяна на имотния пазар в следващите месеци

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Какви са прогнозите ви за развитието на пазара на недвижими имоти в България в краткосрочен план (до края на годината) – като цени, търсене, предлагане, брой сделки, дял на сделките с кредити?
Предпочитанията се обръщат към напълно завършените жилища, желателно добре ремонтирани, с повече от две спални, намиращи се в райони с добра инфраструктура и среда за живеене. От средата на 2022 г. започна да се наблюдава известно охлаждане в търсенето на имоти в България, като има индикатори това охлаждане да продължи и през тази година. Според данни на Агенцията по вписванията, изменението на броя сделки с имоти на годишна база е 7% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо година по-рано и 10% ускоряващ се спад през четвъртото; цените обаче са нагоре, въпреки отчетеното първо намаление за настоящото, в София. В България очакваме плавно повишение на лихвените проценти по кредитите за физически лица, с по-умерени темпове, спрямо това което виждаме в страните от Европа.
Не мога да пропусна да посоча, че същевременно, ние в Пощенска банка отчитаме ръст всяко тримесечие на миналата година, както като брой, така и като обем на сделките. Този ръст продължава и през първите месеци на тази година. Като лидер на пазара, водещата ни цел винаги е била да разработваме модерни решения, които да улесняват ежедневието на клиентите, като спестяват ценно време и усилия, за да осигурят перфектно потребителско изживяване, което ни помага да увеличаваме клиентската си база и пазарен дял в ипотечния бизнес. Изключително успешни са специализираните ни центрове за Жилищно кредитиране и предлаганите от нас уникални цялостни онлайн услуги в жилищното кредитиране.
 
Бихте ли казали кои са основните показатели, съотношения, статистики и др., които следите като най-показателни за българския пазар, и чиято промяна би била знак за обръщането на пазара, както и кои източници на информация ползвате, за да се ориентирате в това отношение?
Разбира се следим цялата налична статистика, както за България, така и световна, защото сме част от света и случващото се в Европа или щатите със сигурност оказва влияние на нашия пазар, макар и по различен начин. Като лидер на пазара, разчитаме много на вътрешни данни и модели за предикативни анализи, отчитащи динамики при търсене и предлагане, видове имоти, градове, изменение при доходи, активни групи от населението, цени на имотите, самоучастие и други.
 
Какви са актуалните тенденции, които наблюдавате по отношение на ипотечното кредитиране (брой заявки, искани суми, профил на кредитоискателите, тип на имотите, процент самоучастие и др.)? Има ли някаква промяна в политиката на банката в отговор на тях?
Като тенденции отчитаме, че на пазара са предимно клиенти със стабилни доходи средни или над средните като нива, в големите 5-6 града на страната, които се чувстват сигурни за финансовото си състояние и целят подобряване качеството на живот и среда. Исканията за кредит в големите градове през 2022 г. са 80% от всички, като близо 60% от усвоените кредити през годината са в София. В следствие на ръста на цените на недвижимите имоти, расте и размерът на средния жилищен кредит, съответно с 20% през 2022 г. Средно клиентите участват с около 30% самоучастие в сделката, като абсолютната сума на собствените средства, които се очакват от тях също нараства поради увеличената стойност на жилището.
Купувачите трайно насочват предпочитанията си към по-просторни и по-качествени жилища, с две или повече спални, като се наблюдава повишен интерес към готови имоти с отлични характеристики, в райони с по-добра инфраструктура и в близост до зелени площи. Търсенето на монолитно строителство е 90% за миналата година, а това на панелни жилища около 10%. Очаквам в страната да има по-малък брой сделки като цяло през 2023 г., но България ще продължи да е държавата с едни от най-ниските лихви и много добра достъпност на имотите, измерена през доходите на населението.