Разчитаме на персонализирани решения от медиите, а не на отстъпки

FacebookTwitterLinkedInEmail

в. Капитал | Силвия КОСТОВА, началник “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка | 10.03.2017 | 00:01

01. Увеличаваме присъствието си в нестандартните канали за комуникация, без да пренебрегваме традиционните медии с доказано рекламно въздействие. Увеличаваме дела си в дигитални формати като цяло. Пощенска банка се придържа към принципа аудиторията да е максимално прецизно таргетирана. Стараем се да правим реклами, които са създадени за съответния канал, а не просто механично да адаптираме една концепция навсякъде. Силен акцент в комуникационната ни стратегия ще бъдат и инвестициите в корпоративно гражданство.

02. Тенденциите очертават поведението на потребителя – колкото по-малко една реклама следва познатите формати, толкова по-ефективно и по-позитивно се възприема. През 2017 г. ще продължи нашата стратегия за добре развития 6 различни канали Storytelling (разказване на истории – бел. ред.). Аудиторията очаква от рекламата да разбере и прецени корпоративните ценности на компанията – това е истинската основа на доверието и лоялността. Рекламата трябва все повече да информира, забавлява и образова.

03. Не е тайна, че има инфлация в телевизиите. Ние като рекламодатели очакваме работещите и ефективни канали да заслужат цените, които предлагат. Разчитаме на персонализирани решения, а не просто на “ценова листа с тази и тази отстъпка”.

04. През 2017 г. тенденцията е аудиторията да използва много канали едновременно, преживяването на потребителя трябва да бъде устойчиво и комуникацията да бъде така изградена, че историята да започва 8 един канал, да мине и запази интереса през друг и да завърши вълнуващо 8 трети.

05. Европейската комисия е с прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт на страната, икономическата обстановка е стабилна и ние като сериозен и отговорен бизнес планираме, 8 това число и рекламните си инвестиции, спрямо тези пазарни показатели.

Стр. 62