Земеделско финансиране

FacebookTwitterLinkedInEmail

До края на март нашата банка предлага промоционални условия по агро овърдрафт “Навреме”. Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности. Промоцията важи за таксите за разглеждане на документи и такса одобрение върху разрешения размер на кредита.

Допълнителни предимства на продукта са минималното месечно плащане – натрупаната месечна лихва и липсата на такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии.

научи повече »