П. Димитрова: Отговорните банки няма да имат затруднения при стрес тестовете

FacebookTwitterLinkedInEmail

четвъртък, 24 септември 2015, Investor.bg

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на Управителните съвети на Международния банков институт, Асоциацията на банките в България, Американската търговска камара в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Член е на Настоятелството на Американския университет в България, както и на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към университета в Шефийлд, Великобритания.

Също така е член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум, на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон, на Chartered Management Institute, Великобритания, член на Клуба на финансовите директори в България и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса. Носител е на редица български и международни отличия, последното от които “Жена на годината” 2014 г. в категория “Бизнес”.

С г-жа Димитрова поговорихме за перспективите пред Пощенска банка, споразумението за придобиване на клоновете на Алфа Банк в България, оценката на качеството на активите в банковия сектор и факта, че Пощенска банка ще представи страната в категория “Иновации в бизнеса” в девето издание на международния конкурс за най-добри практики и високи постижения в бизнеса European Business Awards (EBA).

Г-жо Димитрова, какви са очакванията Ви за представянето на Пощенска банка през втората половина на годината?

През първите шест месеца на 2015 г. отчетохме завишено търсене на ипотечни кредити, ръст на потребителските кредити, както и увеличение в броя и обема на трансакциите с дебитни и кредитни карти.

Прогнозата ми е, че интересът към ипотечното ни финансиране не само ще се запази, но и ще се повиши с близо 15% през втората половина на годината. По отношение на потребителското кредитиране – очаквам този ръст да е от около 10%.

Считам, че посоката, в която се развива кредитирането и на индивидуални, и на корпоративни клиенти, ще е позитивна. Хората и компаниите в страната натрупват оптимистични очаквания за бъдещето, защото средата е по-устойчива и това със сигурност ще подкрепи създаването на повече работни места, по-високи доходи за домакинствата, по-голямо потребление и инвестиции.

За първите седем месеца на 2015 г. отпуснахме над 280 млн. лева нови фирмени кредити, а от началото на август финансираме малките и средни компании с още 30 млн. лева по съвместна програма с Българската банка за развитие, с което доказваме успешното си сътрудничество с бизнеса.

А какви са прогнозите за финансовите Ви резултати през 2015 г.?

На базата на данните, които споменах, считам, че финансовите резултати през 2015 г. ще следват очакванията ни за стабилност и растеж. През първата половина на годината отбелязахме 30% ръст на новоотпуснатите кредити в потребителския сегмент, както и много добри резултати в корпоративното кредитиране, което ни позволи да увеличим пазарния си дял и подобрим финансовите си резултати.

Ръстът на приходите на годишна база към юни е малко над 6%, а нетната ни печалба се увеличи над три пъти до 47 млн. лв. Очаквам да запазим положителния тренд до края на годината и да реализираме още по-добри резултати през второто полугодие.

Новата ни стратегия за балансирано развитие на банката, фокусирането върху най-ефективното задоволяване на нуждите на отделните групи клиенти, по-доброто позициониране в сегмента на малките и среди компании, залагането на иновативни банкови решения се отразява положително върху резултатите ни.

Как сделката за придобиването на клоновете на Алфа Банк в България ще се отрази на представянето и финансовите резултати?

Предварителното споразумение за придобиване на Алфа банк България е поредното доказателство за стремежа ни към растеж и заявка за дългосрочен ангажимент към банковия пазар в България, както и за стабилността и амбициозните цели на нашата институция.

Пред нас стои перспективата да разширим клиентската си база в сегментите “Банкиране на дребно” и “Корпоративно банкиране”, да увеличим пазарния си дял и да продължим успешната дългосрочна стратегията за развитие, одобрена от акционерите ни.

С финализирането на сделката, което очакваме да се случи до края на 2015 г., ще затвърдим лидерската си позиция на една от най-стабилните финансови институции в страната с активи от над 6,3 млрд. лв., с което очакваме да станем четвъртата по големина банка на пазара по размер на кредитна и депозитна база.

След като сделката стане факт, клоновата ни мрежа в страната ще нарасне. Нека не забравяме, че с това и отговорността ни се увеличава – да продължаваме да създаваме тенденции и да предлагаме иновации на нашите клиенти.

Ние сме добре подготвени да посрещнем новите си клиенти, защото имаме твърдата подкрепа на акционерите, разполагаме с депозитен ресурс на конкурентна цена и екип от отлични професионалисти. Знаем кои са силните ни страни спрямо конкурентите и ще продължим да ги развиваме.

Как Пощенска банка се подготвя за предстоящата оценка на качеството на активите в българския банков сектор?

Оценката на качеството на активите е много важен и сериозен тест за българската банкова система и неговото значение не бива да бъде подценявано. Той трябва да покаже реалното състояние на системата и да увери обществеността в нейната стабилност. Като една от най-големите български банки, ние се отнасяме изключително отговорно към този процес и се подготвяме да окажем пълно съдействие на Българска народна банка.

Банките, които са добре капитализирани, провеждали са отговорна политика по кредитиране през годините, имат добре структурирани вътрешни правила за оценка на риска и адекватни провизии, не се очаква да имат затруднения в предстоящия преглед.

Провеждате ли собствени стрес тестове преди официалните за системата?

Съгласно европейските регулации и вътрешните ни правила провеждаме стрес тестове поне веднъж годишно. Вътрешните политики, които спазваме в работата си, извън оценката на качеството на активите и официалните стрес тестове, са изключително строги и рестриктивни.В момента предлагате ли по-активно продукти, алтернативни на депозитите, заради ниските лихвени проценти?

На първо място бих казала, че ценовата война между банките отдавна е зад нас. Хората започнаха да търсят не просто малко по-ниска или по-висока лихва, а професионални съвети от доверени партньори. Разбира се, паралелно с депозити и спестовни сметки, винаги сме предлагали и продукти като “СпестИнвест”, който съчетава два продукта в едно – срочен депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове, като клиентът може сам да избере удобна комбинация от двете.

Когато потребителите търсят депозит с висока доходност, те знаят, че тя обикновено зависи от неговия срок и валута, в която го откриват. Затова им предложихме и нов депозит “Активна валута”, с който могат да превалутират средствата си по всяко време, без да закриват депозита си, да губят лихвата или да плащат допълнително такси.

Въведохме и нови пакетни програми за комплексно банково обслужване като “Моето семейство”, които включват и добри депозитни предложения и детски спестовен влог с по-висока лихва.

Как Пощенска банка отговаря на конкуренцията по отношение на кредитирането?

Пощенска банка е утвърдена марка в кредитирането на граждани. При ипотечните кредити и в кредитните карти сме един от пазарните лидери. Заемаме все по-голям дял и по отношение на фирменото кредитиране. Бизнесът ни припознава като негов доверен партньор във всички аспекти на корпоративното банкиране. Пощенска банка е една от малкото банки на пазара, които могат да предложат пълен набор от продукти на своите корпоративни клиенти – от стандартните – кредитиране и трансакционни услуги, до по-специализираните като факторинг, попечителски услуги и инвестиционно банкиране.

Всички знаем, че човек не си избира лесно банка. Независимо дали клиентът търси възможности за кредитиране или депозиране, от ключово значение е доверието в банката и в хората, които го обслужват. Затова държим и ще продължим да инвестираме в това да сме партньори на нашите клиенти и в индивидуалния сегмент, и в корпоративното кредитиране.

Пощенска банка е един от 16-те финалисти, избрани от България, в девето издание на международния конкурс за най-добри практики и високи постижения в бизнеса European Business Awards (EBA) и ще представи страната в категория “Иновации в бизнеса”. Какво следва сега – за конкурса като етапи и за банката като участник?

За нашия екип стигането до финала на Европейските бизнес награди е признание за усилията ни да въвеждаме иновации в банковия сектор. За втора поредна година сме сред финалистите в този конкурс и това ни дава възможност да бъдем отличени за развитието на бизнеса у нас.

Предстоят три важни етапа в конкурса – предварителен подбор и избор на победители за наградата Ruban d’Honneur до началото на 2016 г., защита на кандидатурите пред журито през март и официална церемония по връчване на наградите през юни.

Пощенска банка ще представи България в категория “Иновации в бизнеса”. С това ще имаме възможност да обменим идеи и опит с едни от най-добрите компании на стария континент. Смятам, че насърчаването на иновативността и предприемачеството в бизнеса с подобни конкурси допринасят за успеха на компаниите и икономиката.

Какъв би бил най-благоприятният резултат от конкурса за българските участници, които са от секторите финанси, енергетика, технологии, онлайн търговия и хранително-вкусова промишленост?

Целта на Европейските бизнес награди е да предизвикат общественото внимание и по-важното – да отличат и поощрят компании, които имат желание да се развиват и да налагат свои новаторски модели и продукти на пазара.

В този смисъл самото участие на 16-те компании от България в конкурса е окуражаващ резултат. Постигането на добри резултати в бизнеса изисква време и понякога ръстът на база годишен оборот или увеличение на продажбите идва след обществено признание за добри бизнес практики. А популяризирането им и споделянето на добър опит са важни за целия пазар.

Смятам, че успешните примери от практиката, които споделихме с участието си, отредиха място на Пощенска банка като единствената институция от България, която ще представи иновациите във финансовия сектор на Европейските бизнес награди.

В своите оценки членовете на журито на EBA търсят изобретателност, съблюдаване на етични принципи, добри отношения с всички заинтересовани страни и дългосрочно планиране с цел постигане на устойчиви резултати на фона на динамичните пазарни условия. В тази връзка – как Пощенска банка преминава през динамичните пазарни условия у нас?

Нашата дългосрочна визия не се е променяла и смело мога да кажа, че няма да се промени. Пощенска банка винаги се е стремяла да постига своите цели, като провежда бизнеса си по отговорен начин. Основен приоритет за нас е да бъдем близо до своите клиенти, както и да им предлагаме най-високия възможен клас обслужване.

Освен това – да бъдем надежден партньор на гражданите, българските предприемачи и международните компании с присъствие в страната, и едновременно с това – да бъдем добър корпоративен гражданин и работодател, реализирайки значими проекти в сферата на образованието, грижата за децата и спорта, и да постигаме най-доброто представяне на служителите ни.

Това, което променяме и модернизираме, е подходът към клиентите. Развихме и специализирахме клоновата си мрежа, акцентирахме върху алтернативните канали за обслужване и създадохме иновативни продукти, за да увеличим качеството на обслужване. Най-важната цел за нас през 2016 г. е бъдем реален “първи избор” на хората и фирмите, когато имат нужда от финансови продукти и решения.

По статията работиха: автор Свилен Колев, редактор Бойчо Попов