Промоционални условия по потребителски кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

До 30 септември ще бъдат валидни промоционалните условия по потребителски кредити от Пощенска банка, според които клиентите не дължат такса за усвояване на кредит (стандартният й размер извън промоционалния период е 1%). В рамките на този срок такса за разглеждане на документи ще дължат само клиентите, които финално усвоят сумата от отпуснатите им потребителски кредити.

Промоционалните условия са валидни за всички стандартни потребителски кредити с плаващ и фиксиран лихвен процент, както и за кредит “Браво”, с който кредитополучателят може да обедини няколко задължения към други банки или други финансови институции и по този начин да намали с до 30% сумата, която е отделял месечно за обслужването им.

Потребителските кредити от Пощенска банка са с максимален срок на изплащане до 10 години и с ценови условия и преференции, съобразени с индивидуалните финансови профили на кандидатите. Допълнително предимство е и възможността за гъвкаво погасяване на кредита чрез опцията “Флекси”, с която в рамките на една година кредитополучателите могат да намаляват наполовина до 6 вноски или да пропускат 1 месечна вноска.