Проект “Финансовата грамотност на бъдещето”

FacebookTwitterLinkedInEmail

“Финансовата грамотност на бъдещето” – звучи интересно, нали? Научи повече за проекта сега. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 

Резюме на проекта:

 
 

Проектът „Финансовата грамотност на бъдещето“ представлява образователен проект с насока запознаване на деца и младежи със светът на икономиката, банкирането и развитие на тяхната финансовата грамотност. Целта на този проект е създаване на фундаментални финансови познания и/или повишаване на финансовата грамотност на широк кръг от хора с интерес към сектори на икономиката. Образователният проект ще се състои на територията на Република България и ще бъде извършен от екип от хора с висше образование, познания и богат житейски опит. Информацията, познанията и препоръките ще бъдат представени на конференции, семинари и социални събития из цялата страна (София, Пловдив, Варна, Бургас и други). Накрая мненията на участниците ще бъдат записани в анкета и публикувани в интернет пространството с цел достигане до по-голям кръг от читатели.