Проект “Мога.сам”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Повече за “Мога.сам” можеш да научиш от следващото видео. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 


Резюме на проекта:

 
 

В рамките на проект „Мога.сам“ ще бъде създаден дигитален ресурсен център (уебстраница moga.sam) и едноименно дигитално ученическо научно списание, с включени практически проекти в сферата на STEAM науките, съобразени с учебното съдържание. Ще бъдат ангажирани учители, които практикуват проекто-базираното образование в клас, да споделят техните проекти и опит на страницата “Мога.сам”. Те ще са основните създатели на съдържание – текст, снимки, видео. Учениците също ще имат възможност да качват своите авторски или осъществени научни проекти. Всеки участник в платформата (ученик, учител, клас) ще трупа точки, които ще му носят дигитални значки и реални награди. Целта на проекта е да се повиши желанието на децата за нови знания и умения, както и да се допълнят образователните им липси. От друга страна ще е полезно пространство за учителите да споделят опит, да търсят предложения и да получават обратна връзка относно проекто-базираното образование в клас.