Проект “Лето”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Разбери повече за проекта “Лето” и идеята, която стои зад името сега. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 

Резюме на проекта:

 
 

Проектът “Лето” е насочен към личностно развитие на младежи през предаване на философски знания, представяне на тяхната практическа приложимост, психо-образование, техники за справяне със стрес и техники за самопознание. Дейността на проектът е в създаване на образователни видеа за интернет пространството, които да бъдат на свободен достъп за всички.